Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice

Open/public
Start date: 05-07-2017 - 00:00
End date: 21-07-2017 - 23:59

Som en del af markedsdialogen ønsker SKI kommentarer til følgende materiale:

- Kravsspecifikation: Markedets respons på udformningen heraf, samt kommentar til krav.

- Tilbudsliste: Er tilbudslisten forståelig? Skal der tilføjes elemnter for at kunne afgive tilbud?

- Implementeringsbilag: Markedets kommentarer hertil, samt markedets behov for at gennemføre en fyldestgørende implementering.

- Notat om Best Customer Clause: Med dette notat ønsker SKI at oplyse om aftalens reguliering af reservedele.

Relevante dokumenter kan findes under de enkelte områder (se menuen til venstre). 

4. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravsspecifikation
Respons på kravsspecifikation?

 Markedets respons på udformningen af kravsspecifikationen, samt kommentar til de enkelte krav m.m..

4. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste
Er tilbudslisten forståelig?

Er tilbudslisten forståelig?

Skal der tilføjes elemnter for at kunne afgive tilbud?

Øvrige kommentarer. 

4. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Implementeringsbilag
Hvad er markedets behov for at kunne implementere?

Markedets kommentarer til implementeirngsbilgaet

Markedets behov for at gennemføre en fyldestgørende implementering

Yderligere kommentarer