Høring af udbudsmateriale vedr. Kompressionshjælpemidler

Consultation
Start date: 18-09-2023 - 11:15
End date: 02-10-2023 - 23:59

Aarhus Kommune ønsker at foretage en høring af udbudsmaterialet vedr. det kommende udbud af kompressionshjælpemidler, herunder kompressionsstrømper, -ærmer og -handsker, til Aarhus Kommune. Der er nu lagt materiale op i Comdia, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer til.

Der er uploadet et følgebrev til høringen med kommentarer til udbudsmaterialet. Der er mulighed for at indsende høringssvar til hele materailet. Vi ønsker dog særligt input til udbudsbetingelsernes afsnit 9, herunder afsnit 9.2.1.1 "Udfyldelse af tilbudsliste – Bilag 2A" samt afsnit 9.3.1.1 "Udfyldelse af tilbudsliste – Bilag 2B" sammenholdt med tilbudslisterne i bilag 2A-2B.

Der er mulighed for at uploade kommentarer til materialet i Comdia. Høringskommentarer bedes angives under "Send høringssvar" i Comdia.

Efter høringsfristen øsnker Aarhus Kommune at invitere alle, som afgiver høringssvar, til dialog om høringsvarene. Dialogerne forventes afholdt torsdag d 5. oktober 2023.