Annoncering af leverandørmøde angående vækstanalyse for Københavns Kommune

Open/public
Start date: 30-10-2015 - 00:00
End date: 09-11-2015 - 23:59

Københavns Kommune annoncerer hermed afholdelse af et leverandørmøde vedrørende udbud af managementkonsulentydelser til gennemførelse af en analyse af Københavns Kommunes erhvervsøkonomiske udvikling, med fokus på vækstbarrierer og mulige policy tiltag for at overkomme disse. 

Analysen har til formål at skabe dokumenteret viden om hvilke brancher og klynger, som oplever vækst, og hvad der kendetegner brancher og klynger, der har oplevet vækst, samt hvad der kendetegner de brancher og klynger, der ikke har oplevet vækst.

Samtidig har analysen til formål at kortlægge de barrierer, som hindrer væksten blandt nogle brancher og klynger i kommunen. I forlængelse heraf skal analysen undersøge hvilke policy tiltag, der kan effektueres for at øge væksten. Her skal fokus både være på at identificere hvilke rammebetingelser, der er centrale for at øge væksten og produktiviteten blandt de brancher og klynger i kommunen, der ikke vækster, samt at belyse hvordan væksten og produktiviteten kan øges yderligere blandt de brancher og klynger i kommunen, der allerede oplever vækst.

Leverandørmødet afholdes mandag d. 9/11/15 kl. 10-12 på Københavns Rådhus, 2. sal værelse 13.  

Mødets formål vil dels være at skærpe projektbeskrivelsen og dels at give et førstehåndsindtryk af mulige leverandører på markedet. Grundlaget for mødet er et oplæg til en projektbeskrivelse som kan tilgås via fanen "Dokumenter" til venstre. Det bemærkes, at dette oplæg til projektbeskrivelsen ikke er endeligt, men skal i stedet opfattes som et oplæg til diskussion. Projektbeskrivelsen har tidligere været delt med potentielle leverandører og er blevet tilrettet på baggrund af kommentarer herfra samt input internt fra forvaltningen. 

Interesserede parter kan bruge tidsrummet indtil mødet til at reflektere over den udarbejdede projektbeskrivelse. Det er muligt for interesserede parter at komme med kommentarer og input til projektbeskrivelsen forud for mødet. Disse kan sendes anonymt til cl24@okf.kk.dk (cc. jfj@okf.kk.dk). Bemærk venligst at eventuelle afklarende spørgsmål med hensyn til analysens omfang mm. ikke vil blive besvaret forud for mødet.

Tilkendegiv venligst deltagelse samt antal personer ved en mail til cl24@okf.kk.dk, senest onsdag d. 4/11/15.