Dansk Politi søger en skibsløsning til indkvartering

Open/public
Start date: 23-09-2016 - 00:00
End date: 28-10-2016 - 23:59
Dansk Politi søger en skibsløsning til indkvartering i syv døgn i 2017. I den forbindelse er det relevant for Rigspolitiet at vide, om markedet kan imødekomme de krav, som Rigspolitiet har til ydelsen. Derudover ønskes markedets vurdering af, om nogle af nedenstående krav vil øge den samlede pris markant.  

 

Der er behov for et skib, som rummer minimum 500 kahytter samt minimum 1000 længdemeter vogndæk til køretøjer mv..   

 

Det efterspurgte skib skal kunne anløbe et egnet sted i Københavns Havn samt ligge ved krydstogtkajen i Rønne Havn, hvor de stedlige havnefaciliteter skal anvendes i forbindelse med at køretøjer kører ombord og i land. Derudover skal skibet kunne transportere mandskab og materiel mellem de pågældende to havne.   

 

Endvidere efterspørges lokaler, hvor det er muligt at etablere arbejdspladser med AV-udstyr.   

 

Også forplejning til passagererne ombord samt uden for skibet ønskes omfattet.   

 

Derudover er der behov for, at der kan etableres en form for adgangskontrol, så der er et konstant overblik over, hvem der befinder sig ombord på skibet, samt at de pågældende har ret til adgang. Er der forslag til, hvordan dette kan håndteres i praksis?    

 

Skibet skal være tilgængeligt i perioden fra den 12. juni 2017 til den 19. juni 2017. 24 timer før afgang (den 13. juni 2017) fra Københavns Havn har politiet behov for uhindret og eksklusiv adgang til skibet i forbindelse med en sikkerhedsransagning, gennemsøgning med sprængstofhunde, logistisk forberedelse samt øvrige planlægningsmæssige tiltag. Dette kan foretages til søs, men kræver at politiets mandskab og hunde kan komme ombord. Rigspolitiet er derfor interesseret i at vide, hvornår markedet senest skal kende tildelingsbeslutningen for at være sikker på, at skibet ikke er disponeret til anden side?