Løsninger til den gode madoplevelse i Københavns Kommune

Open/public
Start date: 22-03-2018 - 00:00
End date: 01-05-2018 - 00:00

Københavns Kommune står overfor at igangsætte et projekt med henblik på udvikling og potentielt indkøb af innovative løsninger til den gode madoplevelse og korrekt opvarmning af udbragt mad i borgerens hjem. 

I den forbindelse ønsker Københavns Kommune at indgå i dialog med en række forskellige aktører og producenter, som fx mikroovnsproducenter, producenter af nye innovative løsninger til opvarmning af mad, emballageaktører, teknologileverandører, virksomheder med ekspertise i sensorer, app-udviklere, designvirksomheder, eksperter, forskere, mv. 

Det kunne også være helt andre typer af aktører, som ser sig selv som potentielle samarbejdspartnere for at skabe den bedst mulige løsning - gerne med ekspertise og erfaring på ældre- eller velfærdsområdet. 

Kommunen ønsker viden om innovationsmuligheder – og derudover at identificere mulige samarbejdspartnere, der gerne vil indgå i et udviklingssamarbejde omkring udvikling af nye løsninger til den gode madoplevelse og opvarmning ifm. udbragt mad.

Markedsdialogen finder sted i København d.25 april fra kl.9-15.

Dagen vil indeholde introduktion til projektet, de kommercielle muligheder samt videnudveksling om mulige innovationsretninger. Deltagerne får adgang til viden om innovationsbehov i landets største sundhedsforvaltning og mulighed for at inspirere og give input til rammerne for et eventuelt samarbejde fremover.

Der vil desuden blive mulighed for indledende idé-udvikling med de medarbejdere, der vil skulle bruge en løsning efterfølgende, ligesom overordnede brugerbehov og innovationsønsker præsenteres.

Deadline for tilmelding er d.13/4, og tilmelding sker via mail og udfyldt tilmeldingsskema til projektleder Oliver Metcalf-Rinaldo på FJ8J@suf.kk.dk.

Tilmelding vil være åben for alle interesserede virksomheder – dog med forbehold for begrænsede antal pladser.