Projekter til Velfærdsinnovation Sjælland

Open/public
Start date: 30-10-2012 - 00:00
End date: 15-06-2016 - 23:59

Projektideer til Velfærdsinnovation Sjælland (VIS)

Ved at indgå i et tværkommunalt samarbejde omkring udvalgte velfærdsteknologiske løsninger høster kommunerne lettere værdifulde erfaringer og lavt hængende frugter fra hinanden såvel som fra den regionale sektor.

Væsentlige udfordringer for aktuel implementering og udbredelse af velfærdsteknologi indebærer mangel på viden omkring muligheder, dokumentation og organisering på området. VIS forsøger at minimere og eliminere disse udfordringer ved tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde.

VIS afholder løbende en to-siddet dialog med efterspørgselssiden (behovsdialog med kommuner) og udbudssiden (markedsdialog med virksomheder) omkring projektideer. Som led i denne dialogfase er virksomheder velkomne til at præsentere en kommunal forretningsmodel, som bygger på en velfærdsteknologisk løsning.

Hvis en virksomhed ønsker at præsentere en kommunal forretningsmodel/velfærdsteknologisk løsning overfor VIS’ Sekretariat med henblik på udbredelse, er virksomheden velkommen til at oprette et indlæg på dette ide-udbud eller tage direkte kontakt til Hasse Petersen, haspe@holb.dk