Projekter til Velfærdsinnovation Sjælland

Open/public
Start date: 30-10-2012 - 00:00
End date: 15-06-2016 - 23:59

Projektideer til Velfærdsinnovation Sjælland (VIS)

Ved at indgå i et tværkommunalt samarbejde omkring udvalgte velfærdsteknologiske løsninger høster kommunerne lettere værdifulde erfaringer og lavt hængende frugter fra hinanden såvel som fra den regionale sektor.

Væsentlige udfordringer for aktuel implementering og udbredelse af velfærdsteknologi indebærer mangel på viden omkring muligheder, dokumentation og organisering på området. VIS forsøger at minimere og eliminere disse udfordringer ved tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde.

VIS afholder løbende en to-siddet dialog med efterspørgselssiden (behovsdialog med kommuner) og udbudssiden (markedsdialog med virksomheder) omkring projektideer. Som led i denne dialogfase er virksomheder velkomne til at præsentere en kommunal forretningsmodel, som bygger på en velfærdsteknologisk løsning.

Hvis en virksomhed ønsker at præsentere en kommunal forretningsmodel/velfærdsteknologisk løsning overfor VIS’ Sekretariat med henblik på udbredelse, er virksomheden velkommen til at oprette et indlæg på dette ide-udbud eller tage direkte kontakt til Hasse Petersen, haspe@holb.dk


17. Oktober 2013 - søren møller, CIM INTERCONN A/S
Idea
Nyt behov eller løsning
Kommunikationsplatform


Løsninger til plejecentre/rehabilitering/Psykiatriske bosteder samt hjemmepleje.
Enkel og brugervenlig kommunikation mellem Borger-Pårørende-Personale
Personaleskærm giver personalet overblik, Borgerskærm giver bl.a. mulighed for at gå direkte ind i Omsorgssystemer, Kost og aktivitetsstyring. Info skærmen med komme og gå funktion hvor
Medarbejder bliver vist med billede.

16. Juni 2014 - Eric Ahrenkiel, COPENHAGEN CLEAN AIR COMPANY ApS
Idea
Ny løsning til kendt behov
Automatiseret desinfektion af midlertidige plejeboliger i forb. m/slutrengøring

En lang overskrift til en enkelt idé: Når man i dag ’slutrengører’ midlertidige plejeboliger afsluttes der typisk med en manuel aftørring af boligen med klorklude. En desinfektionsmaskine/-robot kan overtage denne opgave og leverer en effektivt og ensartet desinfektion af boligen og dens inventar ved brug af en miljøvenlig, brintoverilte baseret formulering. Det er især de midlertidige plejeboliger der er en udfordring da det er her borgere med Clostridium eller MRSA bor når de f.eks. er blevet udskrevet fra sygehus.

Der er allerede et par kommuner i Region Sjælland som har taget teknologien til sig.

 

29. April 2015 - Bo Iversen, Livius Technologies A/S
Idea
Nyt behov eller løsning
Life-Manager - den digitale borgerbog

En innovativ kommunikationsplatform for social og sundhedsområdet til optimering af planlægning og kommunikation, familie, beboere og medarbejdere i mellem.

Vi har sammen med Aabenraa Kommune med baggrund i et allerede udviklet IT-platform lavet en løsning til pleje-, hjemmepleje- og døgntilbud ud fra PPB-tankegangen (Personale-Pårørende-Borger).

Det sker igennem flere af Life-Partners´ eget udviklede moduler:

Kalender og Planlægning

Besked

Opslagstavle

Kontaktmodul

Videokommunikation

QR kode scanning/digitale hjælpemidler

Madplanshåndtering

Integrationsmodul til bl.a. omsorgssystem og disponeringssystem

Login via Bluetooth 

Life-Manageren er en app løsning, som er meget brugervenlig.

Hvis I har lyst til at høre mere vil vi gerne komme tage en snak med jer omkring Life-Manager eller arranger et møde med Aabenraa Kommune, hvor de kan vise løsningen frem. 

Life-Partners A/S, Bo Iversen, Mobil: 20 86 97 29, Mail: bhi@life-partners.com

Attached documents
23. Maj 2016 - Søren Kjærsgaard, ACO NORDIC GROUP A/S
Idea
Nyt behov eller løsning
Løsninger til fremtidens klimaændringer

 

Indlandsisen smelter, vandstanden i verdens have stiger, og vores økosystem er under pres.

Dagligt konfronteres vi med fakta om, hvordan den globale CO2-udledning påvirker miljøet, og mens hele verden nu har accepteret, at klimaforandringerne er en realitet, har vi brug for folk til at tage ansvar for at udvikle løsninger til gavn for vores bygninger, infrastruktur og ikke mindst mennesker og dyr.

Det er ikke nok med langsigtede løsninger for at minimere energiforbruget. Vi har også et presserende behov for løsninger, som her og nu kan tage sig af de udfordringer, som klimaændringerne skaber.

Øget regnintensitet og ekstremregn må imødegås med mere komplekse og effektive afvandingsløsninger  - der beskytter mennesker mod vand  - og vand mod mennesker. 

Løsninger til bæredygtig vandhåndtering

For at hjælpe arkitekter, ingeniører og entreprenører med at opfylde de juridiske og miljømæssige krav, der stramt regulerer den måde hvorpå overfladevand afledes, har ACO udviklet "ACO SYSTEMKÆDEN".

Kæden bygger på de 4 centrale processer (opsamling-rensning-opbevaring-frigivelse af vand), der kræves for at skabe en komplet og bæredygtig løsning til håndtering af overfladevand, så den lever op til fremtidens miljøforhold.

Hvert af elementerne i ACO SYSTEM-kæde sørger for at overfladevandet sikkert ledes bort og danner grundlag for at vandet kan genanvendes på en bæredygtig og økonomisk måde.

Klik på linket for mere information www.aco.dk 

link til inspiration. www.aco.dk/raadgivning/inspiration/palisade-bay/

Eller giv os et kald, vi er til for at hjælpe

Attached documents