Vinduespudsning

Open/public
Start date: 08-06-2013 - 00:00
End date: 19-06-2013 - 23:59
Københavns Kommune, Børn og unge forvaltningen har i forbindelse med et kommende udbud af vinduespudsning, valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre et udbud af vinduespudsning i tæt dialog med markedet.

Der er valgt følgende fokusområder i dialogen:
• Besigtigelse og Tilbudsgivning
• Ideer og input
• Pris

Forslag til andre fokusområder modtages gerne via dialogen.

Københavns Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her 
6. Juni 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Besigtigelse og Tilbudsgivning
Typeinddeling af bygninger

Vi påtænker at opdele bygninger i udbuddet efter typer, eksempelvis efter højde på bygningerne. hvad er dit synspunkt ift. dette og hvad er dit bud på hvor højt vinduerne på bygningen må sidde, uden merpris pga. ekstra material/udstyr.

kom gerne med input til denne typeindeling

6. Juni 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Besigtigelse og Tilbudsgivning
Begænset antal bygninger ved besigtigelse

Giver det mening at udpege 7 forskellige bygninger til en besigtigelse og som grundlag for udbud/tilbud?

18. Juni 2013 -
Idea
Ideer og input
Tildelingskriterier

Overordnet bør ordregiver vælge de kriterier som er vigtige, såvel praktisk, aftalemæssigt og principielt, samt hvilken vægtning de bør have i udvælgelsesprocessen. Når man skal vurdere hvilken vægtning kriterierne skal have, mener vi at man som ordregiver dels skal vurdere hvilken profil og hvilket brand kommunen skal have, og dels eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis der sker skade på denne profil eller dette brand.
Her er vores bud på kriterier og vægtning:

1. Pris – vægtning 27 %
    1.1. Fokus på omkostninger er vigtige i enhver virksomhed

2. Kvalitet - vægtning 26 %
    2.1. Dokumentation og beskrivelse af hvordan kvalitetskontrol og dokumentation af denne udføres af leverandøren
    2.2. Dokumentation og beskrivelse af leverandørens driftsstyring af mange lokaliteter og frekvenser
    2.3. Dokumentation og beskrivelse af leverandørens evne til at udføre ekstra arbejde på bestilling f.eks. ved specielle arrangementer
    2.4. Dokumentation og beskrivelse af leverandørens kvitteringssystem. Kvitteringer skal sikre ordregiver at leverancen sker til tiden og i god kvalitet. Et elektronisk kvitteringssystem forhindrer at kvitteringer bliver væk og er nemme at gemme og finde frem igen, hvis nødvendigt.
    2.5. Dokumentation og beskrivelse af leverandørens evne til jævnligt at fremsende et overblik over aftalens øjeblikkelige sammensætning til ordregiver

3. CSR - vægtning 24 %
    3.1. Dokumentation og beskrivelse af hvordan leverandøren håndterer arbejdsmiljø - herunder sikkerhed
    3.2. Dokumentation og beskrivelse af leverandørens miljøprofil
    3.3. Dokumentation og beskrivelse af leverandørens sociale ansvar (Ledelsesprincipper, ansættelsesforhold, MUS, Medarbejdertilfredshedsundersøgelser, Uddannelse, indflydelse og ansvar for eget arbejde, personalegoder )
    3.4. Dokumentation og beskrivelse af hvordan leverandøren undgår social dumpning (overenskomst, brug af underleverandører)

4. Leverancesikkerhed - vægtning 23 %
    4.1. Dokumentation og beskrivelse af hvordan leverandøren håndterer sæsonudsving, afløsning ved sygdom, ændringer i aftalen (udvidelser & reduktioner).

 

Jævnfør udbudsreglerne skal kriterierne vægtes i forhold til hinanden eller anføres i prioriteret rækkefølge

18. Juni 2013 -
Idea
Pris
Prisberegning og struktur

Der findes kun én overenskomst på området vinduespolering i Danmark. Hvis leverandøren følger denne skal alle lokaliteter måles op jfr. overenskomstmæssigt opmålingssystem inden arbejdet bliver sat i gang.
Derfor kunne prisstrukturen efter vores vurdering se således ud:
2.1. Pris og m2 for ud- og indvendigt glas samt internt glas pr. lokalitet (adresse) efter beskrevne frekvenser. På denne måde kan ordregiver se om der er givet pris på det samme areal. Frekvenser afhænger af de kvalitetskrav enten den enkelte lokalitet eller Københavns Kommune har. Derfor kan frekvenserne variere fra lokalitet til lokalitet eller Københavns Kommune kan vælge et billede med ens frekvenser på alle lokaliteter eller eventuelt variere billedet efter en segment vurdering.
2.2. Samlet pris per delaftale
2.3. Samlet pris for alle delaftaler

Ordregiver kan drage fordel af en pris pr. lokalitet i det tilfælde, at den totale omkostning skal fordeles ud på de enkelte lokaliteter, og ved stor prisdivergens på tilbuddene giver det Københavns Kommune  mulighed for at konstatere om divergensen er af generel karakter eller fremkommer på få lokaliteter.

18. Juni 2013 -
Idea
Besigtigelse og Tilbudsgivning
Opdeling i delområder

I forbindelse med udbuddet, vil det give større konkurrence såfremt institutionerne bliver opdelt i nogle delområder, så den enkelte tilbudsgiver vil kunne byde på udvalgte delområder. Delområderne skal naturligvis have udgangspunkt i en naturlig geografisk afgrænsning, så logistikken for det vindende selskab bliver så nemt som muligt.

19. Juni 2013 -
Idea
Besigtigelse og Tilbudsgivning
Tilbudsgivning

Vi forslår følgende punkter ved en udbudsrunde:

 

1. Dele udbuddet op i geografiske områder, vi tænker blandt andet her på miljøet.

 

2. En fælles besigtigelse, evt. i bus (igen bland andet af hensyn til miljøet) og alle ser det samme.

 

3. Sørger for der er en person med rundt på besigtigelse, eller en fra selve lokationen, som kan clear eventuelle spørgsmål med det samme.

 

4. Sikre at de valgte leverandører, har og betaler til en overenskomst, det giver tryghed for alle.