Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr

Open/public
Start date: 22-02-2013 - 00:00
End date: 08-03-2013 - 23:59
// OBS: idé-udbuddet lukker først kl. 24.00 i nat //

Vi er blevet opmærksomme på, at den lukketid, som var angivet i Forhåndsmeddelelsen, ikke fremgår af overskrifterne her på portalen. 

Vi har derfor besluttet at forlænge fristen for input til teknisk dialog til kl. 24:00 dags dato.

 Startdato: 22-02-2013 Slutdato: 08-03-2013

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på interaktive tavler og av-udstyr valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere med det formål at sikre en sammenhæng mellem Kundernes behov, som det vil fremstå i udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen.

Dialogen vil basere sig på platformen offentlig-privat dialog, hvor SKI vil offentliggøre tidlige udkast til kravspecifikation, tilbudslister, samt enkelte notater, der vedrører overordnede designmæssige hensyn, fx hvad angår prisregulering og sammensætning af varelinjer.

Dialogen vil endvidere følges op med et leverandørmøde ultimo februar 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudskonsulenterne, få gennemgået det offentliggjorte materiale, komme med input til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, idet tanken er at få afprøvet tankerne med potentielle Tilbudsgivere på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for evt. at indarbejde feedback.

Om udbuddet

Udbud af rammeaftalen på interaktive tavler og av-udstyr forventes at omfatte følgende ydelser:

- Interaktive tavler
- Interaktive projektorer
- Projektorer
- Informationsskærme og Digital Signage
- Store skærme til møderums/undervisningsfaciliteter

Udbuddet forventes at blive udbudt som en række varelinjer, som hver tildeles én Leverandør. Hver ydelse kan blive opdelt i flere varelinjer, som repræsenterer forskellige kvalitetsniveauer eller Kundebehov.

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI´s kunder, som i tilslutningsperioden (forventes at løbe fra ultimo maj til medio juni) vælger at tilslutte sig rammeaftalen.

Vilkårene for kundens tilslutning fremgår af tilslutningsaftalen, ligesom omfanget af kundernes forpligtelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

Deltag i teknisk dialog
Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. en kommunal forpligtende aftale på interaktive tavler og av-udstyr kan deltage på idé-udbud ved at følge linket: 


SKI er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm.

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:


Der kan kommenteres på materialet i perioden 22. februar 2013 – 8. marts 2013, kl. 14.

Udkast til udbudsmateriale og oplæg til dialog

Materialet, som teknisk dialog tager udgangspunkt i, vil omfatte:

- Notat vedr. Varelinjer – konstruktion og opdeling
- Notat vedr. pris- og sortimentsopdatering
- Tilbudslister til samtlige varelinjer
- Udkast til kravspecifikation til samtlige varelinjer