Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr

Open/public
Start date: 22-02-2013 - 00:00
End date: 08-03-2013 - 23:59
// OBS: idé-udbuddet lukker først kl. 24.00 i nat //

Vi er blevet opmærksomme på, at den lukketid, som var angivet i Forhåndsmeddelelsen, ikke fremgår af overskrifterne her på portalen. 

Vi har derfor besluttet at forlænge fristen for input til teknisk dialog til kl. 24:00 dags dato.

 Startdato: 22-02-2013 Slutdato: 08-03-2013

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på interaktive tavler og av-udstyr valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere med det formål at sikre en sammenhæng mellem Kundernes behov, som det vil fremstå i udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen.

Dialogen vil basere sig på platformen offentlig-privat dialog, hvor SKI vil offentliggøre tidlige udkast til kravspecifikation, tilbudslister, samt enkelte notater, der vedrører overordnede designmæssige hensyn, fx hvad angår prisregulering og sammensætning af varelinjer.

Dialogen vil endvidere følges op med et leverandørmøde ultimo februar 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudskonsulenterne, få gennemgået det offentliggjorte materiale, komme med input til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, idet tanken er at få afprøvet tankerne med potentielle Tilbudsgivere på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for evt. at indarbejde feedback.

Om udbuddet

Udbud af rammeaftalen på interaktive tavler og av-udstyr forventes at omfatte følgende ydelser:

- Interaktive tavler
- Interaktive projektorer
- Projektorer
- Informationsskærme og Digital Signage
- Store skærme til møderums/undervisningsfaciliteter

Udbuddet forventes at blive udbudt som en række varelinjer, som hver tildeles én Leverandør. Hver ydelse kan blive opdelt i flere varelinjer, som repræsenterer forskellige kvalitetsniveauer eller Kundebehov.

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI´s kunder, som i tilslutningsperioden (forventes at løbe fra ultimo maj til medio juni) vælger at tilslutte sig rammeaftalen.

Vilkårene for kundens tilslutning fremgår af tilslutningsaftalen, ligesom omfanget af kundernes forpligtelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

Deltag i teknisk dialog
Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. en kommunal forpligtende aftale på interaktive tavler og av-udstyr kan deltage på idé-udbud ved at følge linket: 


SKI er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm.

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:


Der kan kommenteres på materialet i perioden 22. februar 2013 – 8. marts 2013, kl. 14.

Udkast til udbudsmateriale og oplæg til dialog

Materialet, som teknisk dialog tager udgangspunkt i, vil omfatte:

- Notat vedr. Varelinjer – konstruktion og opdeling
- Notat vedr. pris- og sortimentsopdatering
- Tilbudslister til samtlige varelinjer
- Udkast til kravspecifikation til samtlige varelinjer
6. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Besigtigelses- og rådgivningsydelse
Besigtigelse hos Kunden - krav eller frivilligt?

Der er meget, der taler for, at det burde være et krav, at besigtigelse skal være et krav på alle varelinjer med montering - uanset købes omfang. For hvordan kan man ellers sikre, at Kunden får det, der er behov for?


Spørgsmålet er bare, om det gør løsningen uhensigtsmæssig dyr - eller om det bedst kan betale sig i det lange løb?

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Interaktive Tavler
Uden Touch!

Normalt er touch en dyrere løsning, vi oplever et behov for en billigere løsning.

Vi foreslår at der bliver tilført en varelinje på interaktive tavler uden touch.

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Montering
Montering.

Monteringen bør være adskilt fra hovedproduktet da enkel løsning selv monteres af kunden for at spare penge.

Vi foreslår derfor montage bliver til separat pris.

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer - alm +interak.
Varelinjer.

Projektorer og interaktive projektorer:  Gruppe (8a+9a+9b) – Det undrer os at projektorer ikke er opdelt som interaktive tavler. Ifølge det anerkendte internationale markedsanalyse bureau Future Source, vil salget af interaktive projektorer i Danmark overstige salget af interaktive tavler allerede i 2013.

Vi anbefaler at der oprettes x antal grupper f.eks. med en standard og en avanceret løsning, f.eks  1 pen, 2 penne, 2600 Ansi,3100 Ansi. 

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer - alm +interak.
Antal db i projetektor.

Støjniveau på fra projektoren er angivet til 33 db i normalt mode,

Vi foreslår krav hæves til 35 db, da størstedelen af projektorerne er 35 db.

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer - alm +interak.
Krav til projektorer

Kravende til støj og strømforbrug på projektorer ser ud til at være uopnådelig, med det sotiment der er i dag.

Foreslår sat op til hhv. 35dB og 300W

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer - alm +interak.
Mobil projektorer

For at øge udvalget af mobile projektorer foreslås vægtgrænsen sat til 2,8 kg.

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer - alm +interak.
LED projektorer

Tilkøbsmuligheden af mobil LED projektorer med 80 - 500 ansi lumen

forekommer ikke relevant i sammenhænget da efterspørgsel formodes være meget lille.

Punket kunne evt. erstattes af projektorer med en højere opløsning.

7. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Infoskærme og store skærme
Skærmudvalg

Udvaglet af skærme i tilkøbsmulighederne synes uforholdsmæssigt

stort i forhold til markedsudvalget.

Forekommer heller ikke formålstjenligt at alle skærme skal tilbydes i LCD og LED.

Forslag: skærme med større interval f.eks. 10" (LED skærme mellem 25 - 35") og at skærme kan tilbydes i  LCD eller LED ikke begge typer.

7. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
Tilkøb til interaktiv tavle

Der er ingen krav til tilkøbmulighederne afstemning, dokumentkamera og tyverisikring.

Kan dette være rigtigt?

7. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Projektorer - alm +interak.
Spec. krav

Hvad menes med optimeret til Full HD og 1920 x 1080 bredformat?

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Pris- og sortimentsopdatering
Har SKI overvejet hvordan der kan komme ny teknologi på aftalen?

Har SKI overvejet hvordan der kan komme nye teknologier på aftalen?

Udviklingen står jo ikke stille i de år som aftalerne løber og vi ser at der kommer helt ny teknologi, som ikke kan komme SKI-kunderne til gode, fordi det ikke afløser noget som er på aftale. Dvs. de hverken matcher eller overgår noget produkt på aftale eller at de matcher nuværende produkter, men tilbydes i ny format, hvorfor der mangler "gamle" varenumre. F.eks. Customer Premises Equipment (CPE) og applikationer, som nu findes som Cloud service.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Pris- og sortimentsopdatering
Daglig prisopdatering

Mange producenter handler i USD og det har stor betydning for kostprisen og dermed SKI-prisen. Derfor bør SKI kunne imødekomme daglig prisopdatering og publicering. Som det er i dag kan man importere nye priser senest om fredag, som så godkendes og er synlige om mandagen.

Er det noget I kan imødekomme?

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation – generelt
Hvorfor skal alt software og alle opdateringer skal være på dansk?

I skriver at "Alt software og alle opdateringer skal være på dansk".

Hvor det?

Det er begrænsende og virker en anelse oldnordisk. At software er på dansk er ikke et kvalitetsstempel.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
Lysstyrke

 

Vil det være hensigtsmæssigt at projektorerne på tilkøb skal være minimum 3000 ansilumen?

Dette vil være et væsentligt fordyrende led i varelinierne. Mange nuværende kunder vælger 2500ansi lumen og finder dette tilstrækkeligt

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
Gratis opdateringer

Det kan ikke forventes at alle fremtidige software opdateringer vil komme på markedet og tilbydes uden en ekstra betaling herfor.

Producenterne har løbende omkostninger til viderudvikling af software, både standardsoftwaren og tilkøbssoftware. dette vil ikke nødvendigvis fremover altid være gratis.

Det er iøvrigt forventeligt at producenter i deres worldwide licensbetingelser vil kræve betaling for årlige opdateringer i fremtiden. Software marked går iøvrigt generelt mod en "betal pr år model" for at få adgang til løbende opdateringer.

Som dansk Importør/forhandler kan vi derfor ikke garantere særlige licensbetingelser for det "lille" danske marked.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
Tavler størrelser

Der eksistere ikke Notebook kompatible interaktive 16:10 tavler i 70-75”

100% kompatible tavler i 16:10 format er 87”

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
projektor til tavler, 16:9 / 16:10

Hvad menes med 16:9 eller 16:10?

Projektorer til sådanne formål er 16:10 format

 

16:10 er det brugte format

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
App - Gratis

! hvis der findes en app... så skal den være gratis

altså, hvis der udviklet en app, og den ikke er gratis, så kan udbudbetingelserne ikke overholdes.

hvis der ikke findes en app, så kan de godt. det er paradoksalt.

App til brug på IWB er ikke nødvendigvis gratis.

IWB producentens Worldwide licensbetingelser kan ikke ændres

Løbende software udvikling koster penge, og kan ikke forventes at leveres gratis.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
projektor opløsning

Vil det være hensigtsmæssigt at projektorer skal være Full-HD?

Dette vil være et væsentligt fordyrende led i varelinierne, hvorfor man må formode at mange brugere vil handle uden om aftalen.

projektore til brug på IWB er normalt 1280x800..

 

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Generelt krav om 4 skærme tilsluttet til 1 player

Findes det sandsynligt at en kunde vil indkøbe en 4 skærms informationsløsning der skal monteres lige op ad hinanden, siden det kræves at en player kan tilsluttes 1-4 skærme med HDMI eller DisplayPort?

Dette krav vil betyde at de playere der kan tilbydes, bliver væsentlig dyrere for størstedelen af kunderne som ønsker 1 skærms løsninger, for at tilgodese et fåtal der vælger 2-4 skærms løsninger

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Projektorer - alm +interak.
lærredstørrelser

9A: Må der kun tilbydes lærreder i størrelsen 400-420 x 200-230cm?

Formatet findes ikke, og de angivne størrelser (400-420 cm bredde) benyttes kun i større sale, og lokaler der er højere end de fleste undervisnings- og mødelokaler

mindre lærreder er mere normalt. bredde 180, 200, 220 osv

8. Marts 2013 -
Idea
Udbudsmaterialet Generelt
OBS: LUKKETID FOR DETTE IDÉ-UDBUD!

Kære alle, 


tak for de mange gode input. Vi er blevet opmærksomme på, at den lukketid, som var angivet i Forhåndsmeddelelsen, ikke fremgår af overskrifterne her på portalen. 

Vi har derfor besluttet at forlænge fristen for input til teknisk dialog til kl. 24:00 dags dato.

Mvh. Thilde Krogh Sørensen, SKI

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Player & Controller

der synes ikke i tilbuddskema at være taget specielt højde for en opdeling i mellem det software der skal være på en Player og den control software der skal hostes, her ønskes en større klarhed.

Iøvrigt vil det for mange være økonomisk mere fordelagtigt selv at hoste controlsoftwaren, men det giver oplægget ikke mulighed for, det bør nok ovevejes om ikke den mulighed skal være der.

8. Marts 2013 - Anonymous
Idea
Infoskærme og store skærme
5A & 6A

Der ønskes at playere fungere i et miljø fuldstændigt lukkes af fra Internettet, dette vil stort set umuliggøre alle former for on line support, og være stærkt fordyrene for kunden, set i forhold til support, hvis ikke leverandøren kan logge på systemet og fejlfinde/afhjælpe brugerfejl.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
5A & 6A

der står at playeren skal være embedded samt under støtte Win & Mac OSX.

Er det ikke underordnet hvilket det kører, bare det understøtter og opfylder kravene til afviklingen?

Vi vil fremadrette sikkert se flere afviklere/skærme med android, måske dette skulle indtænkes.

Bedre at brede kravene ud end mindske dem, hvis der skal være konkurrence på dette udbud.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
5A & 6A

I skriver "afvikling af live video streams uden at hakke" dette bør nok defineres, idet det ofte er netværk og/eller leveringen af streaming, der er årsagen hvis det hakker. så en klar ansvarsfordeling er nok nødvendig.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
6A

Løsningen skal kunne opfylde behovet for en- og tovejs kommunikation. Hvad menes der med 2 vejs kommunikation?

Det er et ret vidt begreb.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
5A & 6A

Hvad menes der med "Preview af et slide på et bestemt tidspunkt"

Det er formålet, vi har svært ved at se.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
Skriftgenkendelse

Vi stiller os uforstående over for at skriftgenkendelse skal være et krav i softwaren, da dette er en integreret del af de nævnte styressystemer

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Interaktive Tavler
Embedded webbrowser

Embedded webbrowser er en funktion som kun meget få software besidder. Hvis dette er et krav til softwaren er vi bange for at det bliver et konkurrenceforvridende element.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Formålet med forskel mellem varelinie 5A og 6A

I forhold til definitionen af forbruget, kan vi ikke se hvorfor der er gjort forskel mellem de to varelinier. Det er som regel ikke størrelsen af installationen som er afgørende for valg af indbygget player eller eksternt player.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Linux som styresystem til playere

Man glemmer linux som styresystem i varelinier 5A og 6A.

Hvad er formålet med at være så specifikt?

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Android som styresystem til playere?

Der er player teknologi hvor Android styresystemer kan være relevant.

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
LED?

I kravsspecifikation og tilbudsliste fremgår det som valgfrit om skærm er LCD eller LED, bør man ikke her gå efter skærme med LED da dette giver den bedste kvalitet og el økonomi?

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Linux? Krav til 10B?

Bør en Touch skærm til undervisning ikke kunne køre med Linux styresystem?

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Infoskærme og store skærme
Kravspecifikationer

Mht skærme med Touch synes der at være meget få krav til kvalitet og funktionalitet, dette harmonerer ikke helt med markedes udvikling hen mod projektorfrie løsninger. En spørger her på siden mener at der er for mange str. og stiller forslag vedr skærme i str 25-35". Det er alt for små skærme til markeds krav! 


For at en skærm kan anvendes i dagtilbud og undervisning bør den være minimum 55"

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Projektorer - alm +interak.
Stabilitet

Opsætning og stabilitet:

Hvis væggen hvor løsningen er monteret er af gips (Let skillevæg) kan der ikke garanteres at der ikke kommer rystelser i billedet ved dørlukning og andre rystelser i selve bygningen. Disse rystelser vil påvirke væggen og dermed projektorbilledet da ultra short er monteret på væg. Bør dette beskriver anderledes?

 

8. Marts 2013 - Anonymous
Questions
Projektorer - alm +interak.
Max 33dB?

Der er ikke mange producenter af Ultra Short projektorer med og uden Interaktivitet, som kan overholde et krav på MAX 33dB til støjniveau.

 

For få år tilbage oplyste producenterne kun et støjniveau og det var det laveste når projektoren var sat i laveste lysstyrke.

Projektorerne kan sættes ned i lysstyrke ca. 30% og herved opnå et lavere støjniveau.

Derfor oplyses i dag støjniveauet både i laveste og højeste niveau (dette er også det mest korrekte)

 

·         Epson som den mest solgte i Danmark ligger mellem 35 (normal lysstyrke)  og 28 dB (ØKO/ sparer mode) og andre ligge i samme område.

·         Hitachi ligger mellem 34 ( Normal )og 28 dB (Whisper mode) .

·         Panasonic som kommer med nye produkter i foråret ligger mellem 37 og 33 samt 35 og 30 dB (alt efter model).

 

Derfor syntes kravet til MAX 33 dB at afskærer skoler og institutioner i at viderefører de projektorer, som de allerede har købt og bruger i dag.

Skal der så skiftes platform og herved bruges penge og resurser på uddannelse af lærer og elever i nye produkter ..

 

Jeg foreslår derfor at kravet ændres til at indeholde max på 37dB så institutionerne kan supplere og ny anskaffe de populære interaktive projektorer.