Idé-udbud på mobilt ATK-udstyr inkl. visitationssoftware

Open/public
Start date: 11-12-2013 - 00:00
End date: 12-01-2014 - 23:59

Velkommen til Rigspolitiets åbne dialog vedrørende kommende udbud af digitalt, mobilt ATK udstyr inkl. visitationssoftware.

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbuddet, og vi håber derfor på jeres deltagelse i dialogen. 

Den tekniske dialog består dels af den skriftlige proces, som afvikles via Offentlig Privat Dialog, samt afholdelse af bilaterale workshops med potentielle leverandører, jf. nærmere i den vedhæftede beskrivelse.

For at opnå en god indsigt i markedsforholdene for digitalt, mobilt ATK udstyr inkl. visitationssoftware, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører. Den tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af det kommende udbud.

Vi ønsker at stille krav, der opfylder Rigspolitiets behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at virksomheder kan give tilbud. Kravspecifikationen skulle også gerne få det daglige arbejde til at fungere bedst muligt.

Det vil vi godt have jeres synspunkter på, og derfor har vi besluttet at gå i teknisk dialog med markedet gennem Offentlig Privat Dialog.

Vi har oprettet følgende fokusområder som kan tilgås i venstre side af skærmen. Læs teksten og vedhæftet materiale og kom med de input, spørgsmål og ideer I/du måtte have til materialet:

- Erfaringer

- Teknologi og produktviden

- Udbudsbetingelser

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Du kan oprette dette i øverste højre hjørne af skærmen.


FREMGANGSMÅDE:

1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på

2. Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

9. December 2013 - Diana Nedrud Eriksen, Rigspolitiet
Questions
Udbudsbetingelser
Demonstration af produkter

Ordregiver overvejer at lade en demonstration af de tilbudte produkter indgå i tilbudsevalueringen. Hvilken frist er nødvendig for tilbudsgiver af have, for at kunne deltage i en demonstration med det tilbudte udstyr montoret i en politiets biler?

17. December 2013 - Diana Nedrud Eriksen, Rigspolitiet
Questions
Teknologi og produktviden
Fejlprocent på nummerpladegenkendelse

Hvilken fejlprocent på nummerpladegendkendelse med digitalt mobilt ATK udstyr er det markedets erfaring, at Rigspolitiet maksimalt bør acceptere?

17. December 2013 - Diana Nedrud Eriksen, Rigspolitiet
Questions
Teknologi og produktviden
Visitationssoftware

Kan visitationssoftwaren konfigureres til automatisk håndtering af måldata?

F.eks. alle hastighedsoverskridelser under et angiven procentsats, videresendes uden sagsbehandling til backend systemet.

17. December 2013 - Anonymous
Questions
Teknologi og produktviden
køretøjsklassificering

Det er ganske svært at opnå et velfungerende køretøj klassifikation (baseret på vægt) med en måling enhed installeret i et køretøj på side af vejen. Hvilke forventninger har rigspolitiet fik på denne funktionalitet?

17. December 2013 - E H
Questions
Teknologi og produktviden
førergenkendelse

Hvad er processen med førergenkendelse i den nuværende situation? Sammenligning af billeder, for eksempel, med fotos fra kørekort eller pas optegnelser? Hvad er målet for førergenkendelse?

18. December 2013 - Diana Nedrud Eriksen, Rigspolitiet
Questions
Leveringstid
Realistisk leveringstid

Vurderer markedet, at det er muligt at levere 102 sæt digitalt, mobilt ATK udstyr (monteret og kalibreret) inkl. visitationssoftware senest 4 måneder efter kontraktindgåelse?

18. December 2013 - Ib Ragborg, SWARCO DANMARK A/S
Questions
Udbudsbetingelser
Referenceliste

I reference listen i kollonen "Leveringsdato"

Normalt ved denne slags leverancer, bliver produktet leveret over tid og vil derfor mange leveringsdatoer.

Vil det være nok for politiet at man påfører leveringsår?

18. December 2013 - Ib Ragborg, SWARCO DANMARK A/S
Questions
Udbudsbetingelser
Referenceliste

I referencelisten "beskrivelse af leverancen" er nævnt bl.a. oplysning omkring leveringsfrist.

 

leveringsfrister for disse produkter er vanskelige at fremhæve da en del af disse kontrakter er indgået som rammeaftaler og derfor er leveret løbende.

Er det tilstrækkeligt at beskrive hvad der er leveret og hvor mange antal? 

 

19. December 2013 - Diana Nedrud Eriksen, Rigspolitiet
Questions
Teknologi og produktviden
Kamera

Er det muligt at anvende samme (standard) kameratype, som benyttes til mobilt ATK til stationære installationer (stærekasser) og mobile ATK-enheder (mobile stærekasser, f.eks. monteret på en trailer el.l.)?

2. Januar 2014 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Tidsplan mindstekrav

Der bør i det nye udbud lægges op til, at tidsplanen ikke indgår på samme vis, som tilfældet var i det oprindelige udbud. Rigspolitiet kunne alternativt vælge blot at fastsætte en række ufravigelige slutfrister, hvorefter de øvrige frister aftales med den vindende tilbudsgiver efter kontraktindgåelse.