Idé-udbud på mobilt ATK-udstyr inkl. visitationssoftware

Open/public
Start date: 11-12-2013 - 00:00
End date: 12-01-2014 - 23:59

Velkommen til Rigspolitiets åbne dialog vedrørende kommende udbud af digitalt, mobilt ATK udstyr inkl. visitationssoftware.

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbuddet, og vi håber derfor på jeres deltagelse i dialogen. 

Den tekniske dialog består dels af den skriftlige proces, som afvikles via Offentlig Privat Dialog, samt afholdelse af bilaterale workshops med potentielle leverandører, jf. nærmere i den vedhæftede beskrivelse.

For at opnå en god indsigt i markedsforholdene for digitalt, mobilt ATK udstyr inkl. visitationssoftware, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører. Den tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af det kommende udbud.

Vi ønsker at stille krav, der opfylder Rigspolitiets behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at virksomheder kan give tilbud. Kravspecifikationen skulle også gerne få det daglige arbejde til at fungere bedst muligt.

Det vil vi godt have jeres synspunkter på, og derfor har vi besluttet at gå i teknisk dialog med markedet gennem Offentlig Privat Dialog.

Vi har oprettet følgende fokusområder som kan tilgås i venstre side af skærmen. Læs teksten og vedhæftet materiale og kom med de input, spørgsmål og ideer I/du måtte have til materialet:

- Erfaringer

- Teknologi og produktviden

- Udbudsbetingelser

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Du kan oprette dette i øverste højre hjørne af skærmen.


FREMGANGSMÅDE:

1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på

2. Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.