Markedshøring på udbud levering af vagtydelser

Open/public
Start date: 07-03-2024 - 12:00
End date: 15-03-2024 - 12:00

Syddansk Universitet er i gang med at forberede udbud på levering af vagtydelser. I den forbindelse vil vi gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.

Syddansk Universitet opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse dele af materialet og komme med bemærkninger hertil.

Hvis virksomheden har ændringsforslag, opfordrer Syddansk Universitet til at de begrundes. Det er op til Syddansk Universitet at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.


14. Marts 2024 - Anonymous
Questions
Høringsmateriale - SDU

Tak for muligheden for at deltage i SDU’s høringsmateriale for kommende udbud. Det er et godt redskab til at få skabt et solidt match for potentielle tilbudsgivere, og derved en realistisk og relevant kontrakt efterfølgende. En realistisk kontrakt er fundamentet for et tæt og tillidsfuldt samarbejde i en given kontraktperiode. Et samarbejde som begge parter har bedst mulige chancer for at befinde sig godt i og som skal være forudsætningen for at vi lykkes - sammen.