Markedsdialog vedr. tilbuds- og afregningsgrundlag for EU-udbud graveydelser 10/4 graveydelser

Consultation
Start date: 03-06-2024 - 15:00
End date: 21-06-2024 - 12:00

Vores Elnet udbyder gravearbejder og associerede ydelser i forbindelse med etablering af 10-0,4 kV el-distributionsnet (herefter benævnt Gravearbejde) i 2024.

I den forbindelse gennemføres en høring af tilbuds- og afregningsgrundlaget.


Vores Elnet ønsker potentielle tilbudsgivers input til hvorvidt de enkelte positioner i tilbuds- og afregningsgrundlaget er så præcist beskrevet at der kan afgives en entydig pris på de enkelte positioner. 

Input kan fx vedrøre: 

- Giver det mening hvornår jernplader i position 100 og 320 er indeholdt og ikke indeholdt? 

- Giver håndteringen af genindbygningsmaterialer mening?

Input bedes indgivet skriftligt og med henvisning til den enkelte position.