Levering af håndværkerydelser

Open/public
Start date: 02-02-2015 - 00:00
End date: 10-03-2015 - 23:59

UPDATE:

Kære alle, dialogen er afsluttet, og Københavns Kommune takker for de mange gode input!

--------------------------------------

Det påtænkte udbud omhandler løbende vedligehold på ejendomme ejet eller administreret af Københavns Kommune indenfor følgende seks fagområder: 

  • Murerarbejder
  • Tømrerarbejder 
  • Malerarbejder
  • Vvs- og blikkenslagerarbejder
  • El-installationsarbejder
  • Glarmesterarbejder

Udbuddet vil kun omfatte vedligeholdelsesopgaver/driftsopgaver, mens bygge- og anlægsprojekter uanset værdien heraf ikke vil være omfattet af udbuddet.

Det overvejes at opdele Københavns Kommune i distrikter, og opdele udbuddet i to rammeaftaler pr. distrikt, én rammeaftale vedrørende ydelser under 100.000 kr., og én rammeaftale for ydelser mellem 100.000 kr. - 3.000.000 kr. 

Udbuddet forventes at blive udbudt i etaper, således at hvert distrikt udbydes selvstændigt.

De første udbud forventes at blive offentliggjort forår 2015 og derefter fortløbende, således at de første rammeaftaler træder i kraft medio/ultimo 2015.

Københavns Kommune vil gerne indgå i dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. 

Inden selve udbudsprocessen foretages en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input, samt stille kritisk spørgsmål til det foreløbige udkast af udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

Tidsplanen er under udarbejdelse.

Dialogen forventes at være åben fra 10. marts 2015

Hold dig opdateret med dialogen på OffentligPrivatDialog.dk 

Vær opmærksom på, at materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, så der vil være punkter, der endnu ikke er endeligt afklarede. Der vil således ske ændringer i materialet inden selve prækvalifikationsprocessen og udbudsrunden, og dialogen gennem dialogplatformen vil ikke på nogen måde være bindende for Københavns Kommune i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det ”endelige” udbudsmateriale. 


Der vil løbende blive oploadet materiale til kommentering og dialog.