Høring - udbud af tolkeydelser

Open/public
Start date: 14-12-2016 - 00:00
End date: 05-01-2017 - 23:59

For at sikre, at vi ikke udelukker gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Københavns Kommune valgt at sende udkast til udbudsmaterialet samt udkast til kontrakten i høring blandt potentielle tilbudsgivere

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder, samt forslag til forbedringer.  

Potentielle tilbudsgivere bedes indskrive deres kommentarer i nedenstående.