Institutionsmøbler til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Open/public
Start date: 24-06-2015 - 00:00
End date: 16-09-2015 - 23:59

Bemærk at tidsfristen er forlænget til d. 11. september, hvorefter dette Ide-udbud ikke er aktivt mere.

Børne- og Ungdomsforvaltningen agter at udbyde Institutionsmøbler, i efteråret 2015. For så vidt muligt at lave et udbud som giver mening for både forvaltngen og markedet, sendes projektet nu i idé-udbud, så markedet kan komme med input til det foreløbige materiale. (Udbudsbetingelser, Kravspecifikation & Rammekontraktudkast)

Ordregiver har indsat kommentarer i siden på materialet, hvor der er særlige opmærksomhedspunkter. Markedet er velkommen til at komme med kommentarer til alt i materialet, men bedes særligt forholde sig til de markerede opmærksomhedspunkter, samt de fokusområder, som er oplistet på Idé-udbuddet.

OBS: For at oprette et svar på de specifikke fokuspunkter, eller selv stille et spørgsmål, så klik på "Opret Spørgsmål" oppe i højre hjørne. (Man skal være logget ind, for at kunne dette)

EDIT: Fristen for feedback er forlænget med 2 uger, således at idéudbuddet nu slutter fredag d. 11. september.

EDIT2: Set i lyset af at vi først fik svaret på et indkomment spørgsmål igår, forlænges høringsfristen til onsdag i næste uge, så de interesserede har mulighed for at læse svaret, og eventuelt komme med opfølgende kommentarer eller spørgsmål. Alle interesserede er selvfølgelig ligeledes fortsat velkomne til at komme med kommentarer eller spørsmål til andre punkter.

24. August 2015 -
Questions
Anvendelse af Leverandørens webshop
Hvilken løsning er den teknisk og økonomisk mest efficiente?

Ordregiver forestiller sig et system, hvor de indkøbende enheder skal anvende leverandørernes egne webshops. Beskrivelsen af krav til et sådant system, er forsøgt beskrevet i pkt. 6 i kravspecifikationen. Ordregiver ønsker markedets feedback, på hvorvidt et sådant system er teknisk realistisk, og kan implementeres/administreres uden den store omkostning (for Leverandøren)? 

24. August 2015 -
Questions
Krav til certifikater og standarder
Hvilke krav giver mening, og er lette at dokumentere?

Ordregiver ser gerne, at markedet forholder sig til de konkrete krav til certifikater og standarder, som angivet i kravspecifikationen. Giver kravene mening, og er det relativt let for markedet (lave transaktionsomkostninger) t dokumentere at de tilbudte produkter lever op til disse krav? 

24. August 2015 -
Questions
Metode for tildeling
Hvilken tildelingsform, finder markedet nemmest og mest saglig?

Ordregiver ønsker særligt feedback på, hvad markedet tænker om de metoder for tildeling på parallelle rammeaftaler, som er opstillet som henholdsvis [Forslag 1] & [Forslag 2] under udbudsbetingelserne. Ligeledes i forhold til selve tildelingen af rammeaftalerne, og muligheden for at inddrage æstetik her.

Hvilke fordele og ulemper ser markedet ved de to forslag til tildelingsform? Virker de saglige, og er der tillid til at tildeling vil foregå sagligt og korrekt?

24. August 2015 -
Questions
Tilbudsskema og afbildningskrav
Er det gennemskueligt for tilbudsgiverne, hvad der skal afbildes i tilbuddet?

Ordregiver ser gerne, at markedet forholder sig til det fremlagte tilbudsskema. Særligt med henblik på fanen hvor afbildningskrav for de specifikke varer er oplistet. Sammenhold dette, med de afbildningskrav som er beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.4. Giver det mening, og er det overskueligt, hvad der skal til før afbildningskravene er opfyldt?