Institutionsmøbler til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Open/public
Start date: 24-06-2015 - 00:00
End date: 16-09-2015 - 23:59

Bemærk at tidsfristen er forlænget til d. 11. september, hvorefter dette Ide-udbud ikke er aktivt mere.

Børne- og Ungdomsforvaltningen agter at udbyde Institutionsmøbler, i efteråret 2015. For så vidt muligt at lave et udbud som giver mening for både forvaltngen og markedet, sendes projektet nu i idé-udbud, så markedet kan komme med input til det foreløbige materiale. (Udbudsbetingelser, Kravspecifikation & Rammekontraktudkast)

Ordregiver har indsat kommentarer i siden på materialet, hvor der er særlige opmærksomhedspunkter. Markedet er velkommen til at komme med kommentarer til alt i materialet, men bedes særligt forholde sig til de markerede opmærksomhedspunkter, samt de fokusområder, som er oplistet på Idé-udbuddet.

OBS: For at oprette et svar på de specifikke fokuspunkter, eller selv stille et spørgsmål, så klik på "Opret Spørgsmål" oppe i højre hjørne. (Man skal være logget ind, for at kunne dette)

EDIT: Fristen for feedback er forlænget med 2 uger, således at idéudbuddet nu slutter fredag d. 11. september.

EDIT2: Set i lyset af at vi først fik svaret på et indkomment spørgsmål igår, forlænges høringsfristen til onsdag i næste uge, så de interesserede har mulighed for at læse svaret, og eventuelt komme med opfølgende kommentarer eller spørgsmål. Alle interesserede er selvfølgelig ligeledes fortsat velkomne til at komme med kommentarer eller spørsmål til andre punkter.