17.01 Revisionsydelser

Open/public
Start date: 05-12-2017 - 00:00
End date: 22-12-2017 - 23:59
 

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 17.01 Revisionsydelser

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af frivillige aftale om Revisionsydelser. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil 22. december 2017 kl. 12:00. 

Vi anbefaler, at interesserede angiver kommentar og inputs ved at anvende ”registrer ændringer’’ ved Word og fremsender bilag med kommentar og inputs til SKI senest fredag den 22. december 2017 kl. 12:00. 

Generelt om udbuddet 17.01 Revisionsydelser

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale på området, 17.01 Revisionsydelser (2014).

Med aftalen får alle offentlige organisationer – store og små - mulighed for at købe lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision eller, hvor revisoren kan tilbyde særlige kompetencer. 

Forventet sortiment og udbudsform

Aftalen består af 9 overordnede ydelsesområder, hvor der tilbydes følgende

 1. Lovpligtig revision

 2. Intern revision

 3. Udvidet forvaltningsrevision

 4. Tilskuds- og projektregnskaber

 5. Udvidet IT sikkerhedsrevision

 6. Generel økonomisk rådgivning

 7. Skat

 8. Moms og afgifter

 9. Administrative serviceydelser

Kontrakten forventes tildelt til 5 leverandører. Kundens tildeling forgår enten ved direkte tildeling eller miniudbud.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres ultimo januar 2018. Der vil ikke være prækvalifikation, da udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til bl.a. leveringskontrakten og udbudsbetingelser – samt at få input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Relevante markedsaktører opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet.  Derudover er der mulighed for at kommentere på de øvrige dokumenter der findes i dokumentoversigten i venstre side.

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 5. december 2017 og løber til og med den 22. december 2017 kl. 12:00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en frivillige aftale på revisionsydelser, kan deltage under ”idé-udbud”. 

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

 • 17.01 Revisionsydelser – Bilag B. Rammeaftalens anvendelsesområde (Kravspecifikation)

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag C Leverandørens priser fordelt på rådgiverkategorier (UDKAST)

 • 17.01 Revisionsydelser – Bilag D Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt (UDKAST)

 • 17.01 Revisionsydelser – Bilag D.1 Miniudbudsbetingelser (UDKAST)

 • 17.01 Revisionsydelser – Bilag D.2. Dokumentation for afløftning af udbudspligten (UDKAST)

 • 17.01 Revisionsydelser – Bilag E Leveringskontrakt _Miniudbud (UDKAST)

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag E.1. Kundens opgavebeskrivelse_Miniudbud

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag E.2. Organisation og bemanding_Miniudbud

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag E.3. Løsningsbeskrivelse_Miniudbud

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag E.4. Pris og betalingsplan _ Direkte tildeling

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag E.4. Pris og betalingsplan_Miniudbud

 • 17.01 Revisionsydelser - Bilag H. Prisregulering

 • 17.01 Revisionsydelser - Udbudsbetingelser

Dokumenterne findes i menuen i venstre side.

Bilag E Leveringskontrakten_miniudbud med tilhørende underbilag gælder alene for tildeling efter miniudbud. Der vil tillige blive udarbejdet en leveringskontrakt med tilhørende bilag, der gælder for direkte tildelinger. Dog er prisbilaget for leveringskontrakter tildelt ved direkte tildeling en del af materialet, som SKI ønsker markedsaktørernes input. 

Input og kommentarer til disse dokumenter bedes fremsendes med ”registrer ændringer’’ ved Word fremsendes SKI senest fredag den 22. december 2017 kl. 12:00. 

SKI vil endvidere stillet en række spørgsmål under dialogen, som markedsaktørerne ligeledes bedes besvare/tage stilling til.

Deadline

Dokumentet ”Kommentarskabelon” sendes i udfyldt/kommenteret stand i en e-mail til Udbudskonsulent Serap Gökce (seg@ski.dk) senest fredag den 22. december kl. 12:00

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.