Høring af udbudsmateriale vedrørende vagtydelser i Københavns Kommune

Open/public
Start date: 18-12-2017 - 00:00
End date: 31-01-2018 - 23:59

Københavns Kommune (KK) konkurrenceudsætter snarest udbud af vagtydelser i Københavns Kommune. KK forventer med denne høring, at få afstemt udbudsmaterialet med markedet, således at de endelige aftaler giver mest mulig værdi for alle parterne.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler, hvor delaftale 1 indeholder "almindelige" vagtydelser (fast vagt og vagtrundering) og delaftale 2 indeholder vagt på områder, hvor der kan være særlig risiko for eskalering (f.eks. bosteder). På delaftale 1 vil der forventeligt være 2 leverandører, så der kan ske genåbning af konukurrencen ved større aftaler. Delaftale 2 vil forventeligt være en eneleverandør aftale.

Udbuddet omhandler ikke alarmpatrulekørsel, som håndteres af anden leverandør.

18. December 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsmateriale
Udbudsbetingelser

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til udbudsbetingelser til det forestående udbud af vagtydelser.

2. Januar 2018 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsmateriale
Kravspecifikation

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til kravspeficikationerne. Til orientering adskiller Delaftale 1 sig hovedsageligt fra Delaftale 2, ved at indehold særskilt runderingsvagt samt hundevagt.

9. Januar 2018 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsmateriale
Rammeaftale

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til rammeaftalen. Den primære forskel mellem delaftale 1 og delaftale 2, er at der ikke er mini-udbud på delaftale 2.

Attached documents
18. Januar 2018 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsmateriale
Bestilling, leveringsaftale og tilbudsliste

Potentielle tilbudsgivere kan her kommentere på udkastet til bestillingsbilag, leveringsaftale og tilbudsliste for hver af de to delaftaler. Bemærk, at der ikke er bestillingsbilag for delaftale 2, da der kun er én leverandør på aftalen. Af samme grund er tilbudslisten også forsimplet på delaftale 2.

18. Januar 2018 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsmateriale
Øvrige bilag

Potentielle tilbudsgivere kan her se de øvrige bilag til aftalen. Bilagene er i høj udstrækning standardbilag, så de er ens for begge delaftaler.

Attached documents
24. Januar 2018 - Mette Ager, SECURITAS A/S
Questions
Udbudsmateriale
Udbuddet findes ikke på Mercell

Vi gør opmærksom på, at udbuddet ikke kan findes eller søges frem på Mercell, og at der i udbudsmaterialet også mangler link hertil. Vil ordregiver tjekke om udbuddet er lagt op på Mercell og evt. udsende lilnk?