Høring af udbudsmateriale vedrørende vagtydelser i Københavns Kommune

Open/public
Start date: 18-12-2017 - 00:00
End date: 31-01-2018 - 23:59

Københavns Kommune (KK) konkurrenceudsætter snarest udbud af vagtydelser i Københavns Kommune. KK forventer med denne høring, at få afstemt udbudsmaterialet med markedet, således at de endelige aftaler giver mest mulig værdi for alle parterne.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler, hvor delaftale 1 indeholder "almindelige" vagtydelser (fast vagt og vagtrundering) og delaftale 2 indeholder vagt på områder, hvor der kan være særlig risiko for eskalering (f.eks. bosteder). På delaftale 1 vil der forventeligt være 2 leverandører, så der kan ske genåbning af konukurrencen ved større aftaler. Delaftale 2 vil forventeligt være en eneleverandør aftale.

Udbuddet omhandler ikke alarmpatrulekørsel, som håndteres af anden leverandør.