Vikarformidling indenfor pleje og omsorg

Open/public
Start date: 02-12-2014 - 00:00
End date: 08-01-2015 - 23:59

Ide-udbuddet omhandler vikarformidling indenfor pleje og omsorg til Københavns Kommune, herunder

  • Autoriserede sygeplejerske
  • Autoriserede social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Hjemmehjælpere
  • Plejehjemsassistenter
  • Plejere
  • Sygehjælper

Københavns Kommune vil gerne indgå i dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. 

Inden selve udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

Tidsplanen er under udarbejdelse.

Dialogen forventes at være åben fra 2. december 2014

Hold dig opdateret med dialogen på OffentligPrivatDialog.dk 

Vær opmærksom på, at materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, så der vil være punkter, der endnu ikke er endeligt afklarede. Der vil således ske ændringer i materialet inden selve prækvalifikationsprocessen og udbudsrunden, og dialogen gennem dialogplatformen vil ikke på nogen måde være bindende for Københavns Kommune i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det ”endelige” udbudsmateriale. 

Der vil løbende blive oploadet materiale til kommentering og dialog.