Høring af udbudsmateriale på levering af frokostmåltider til daginstitutioner i Favrskov Kommune

Consultation
Start date: 11-06-2024 - 08:45
End date: 23-06-2024 - 23:59

Potentielle tilbudsgivere bedes indsende eventuelle kommentarer og forslag til ændringer til udbudsmaterialet.


Ordregiver ønsker særligt svar på følgende: 


- Er det realistisk at forvente levering i alle institutioner senest 8.30 når de øvrige krav også skal overholdes? Hvor tidligt vil det alternativt kunne lade sig gøre? Jf. Kravspecifikationens pkt. 1.9 Levering.


- Er det tydeligt for tilbudsgiver hvilke informationer ordregiver forventer at efterspørge fra tilbudsgivers egenkontrol-system? Jf. kontraktens pkt. 6.2 Kvalitetssikring.


- Kan leverandøren acceptere, at service kun skrabes rent hos ordregiver? Jf. Kravspecifikationens pkt. 1.7.