Markedshøring: Udbudsmateriale på nødkaldsløsning til Svendborg Kommune

Consultation
Start date: 10-04-2024 - 10:00
End date: 17-04-2024 - 13:00

Da Svendborg Kommune står overfor at udbyde en kontrakt på indkøb og levering af nødkaldsløsning til hjemmeplejen, plejecentre og bosteder, inviteres markedet hermed til at gennemgå relevante dele af udbudsmaterialet og fremsende afsluttende høringskommentarer til materialet inden offentliggørelse af udbuddet.

Høringsmateriale består af:

• Høringsbrev

• Udbudsbetingelser

• Udkast til kontrakt

• Kravspecifikation

• Tilbudsliste

• Eksempel 1 - 6 på plantegninger


I høringsbrevet fremgår hvilke punkter Svendborg Kommune særligt ønsker kommentarer til. Øvrige bemærkninger til høringsmaterialet er også muligt.

Høringskommentarer fremsendes til Svendborg Kommune senest d. 17. april kl. 11:00. i ét samlet dokument (enten pdf eller word-format) via udbudsportalen Comdia..