Tag-etage byggeri og forpagtning af restaurant ved værftet i Helsingør Kommune

Open/public
Start date: 29-08-2022 - 13:00
End date: 12-09-2022 - 13:00

I forbindelse med udbuddet vil Helsingør Kommune høre markedets input. Helsingør Kommune er på et meget tidligt stadie i processen, hvorfor jeres idéer, forslag og innovative tanker kan bidrage til projektets udformning.

I er derfor inviteret til at give input herom. Helsingør Kommune har i nedenstående oplistet flere områder for markedsdialogen. Det står jer frit for at besvare dele af spørgsmålene ligesom at I er velkomne til at inddrage andre relevante tanker og idéer, som rækker uden for områderne. Helsingør Kommune ser dog gerne, at jeres input bærer præg af, at I har sat jer ind i det helt grundlæggende materiale og tegningsmateriale.


Helsingør Kommune planlægger endvidere at lave endnu en markedshøring på baggrund af denne hørings input.