Markedshøring på udbud af vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler

Open/public
Start date: 11-02-2022 - 11:00
End date: 07-03-2022 - 12:00

Syddansk Universitet er i gang med at forberede fællesudbud vedr. vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler. I den forbindelse vil vi gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.

Syddansk Universitet vil agere som tovholder, og er dermed ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af markedshøringen.

Ordregivere i dette udbud består af:

- Aalborg Universitet

- Aarhus Universitet

- Danmarks Tekniske Universitet

- Fødevarestyrelsen

- Københavns Universitet

- Syddansk Universitet

Vi opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse dele af materialet og komme med bemærkninger hertil.

Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer Syddansk Universitet til at de begrundes. Det er op til Syddansk Universitet at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Høringssvar

Kære SDU, 


Vi har gennemgået høringsmaterialet. 

Først og fremmest vil vi gerne sige, at det er et godt og gennemarbejdet materiale, som vi kun har ganske få kommentarer til.

Vores kommentarer fremgår af de enkelte punkter, hvor vi har vedhæftet vores kommentarer direkte i jeres dokumenter.

Venlig hilsen

Anne Bjergegaard

Elis Danmark A/S