Markedshøring på udbud af vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler

Open/public
Start date: 11-02-2022 - 11:00
End date: 07-03-2022 - 12:00

Syddansk Universitet er i gang med at forberede fællesudbud vedr. vask og leje af beklædning, fodtøj, linned og rengøringsartikler. I den forbindelse vil vi gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.

Syddansk Universitet vil agere som tovholder, og er dermed ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af markedshøringen.

Ordregivere i dette udbud består af:

- Aalborg Universitet

- Aarhus Universitet

- Danmarks Tekniske Universitet

- Fødevarestyrelsen

- Københavns Universitet

- Syddansk Universitet

Vi opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse dele af materialet og komme med bemærkninger hertil.

Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer Syddansk Universitet til at de begrundes. Det er op til Syddansk Universitet at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Høringssvar

Kære SDU, 


Vi har gennemgået høringsmaterialet. 

Først og fremmest vil vi gerne sige, at det er et godt og gennemarbejdet materiale, som vi kun har ganske få kommentarer til.

Vores kommentarer fremgår af de enkelte punkter, hvor vi har vedhæftet vores kommentarer direkte i jeres dokumenter.

Venlig hilsen

Anne Bjergegaard

Elis Danmark A/S

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Kravspecifikation
Høringssvar

Se vores kommentarer i vedhæftet dokument.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Tilbudsskemaet
Høringssvar

Vi har ingen kommentarer.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Implementering
Høringssvar

Under normale omstændigheder vil 6-12 måneder være ok.

Produktion og levering af beklædning vil minimum være 4 måneder fra bestilling. Dog vil Corona og situationen i Ukraine/Rusland kunne betyde længere leveringstid.

Der ønskes en uddybning af, hvad der menes med afprøvning og evaluering af den tilbudte beklædning (særligt evalueringen).


4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Udkast til Rammeaftale
Høringssvar

Se kommentarer i vedhæftet dokument.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Udbudsbetingelserne - egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet
Høringssvar

De angivne krav er ok.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Udbudsbetingelserne - egnethedskrav til teknisk og faglig formåen
Høringssvar

De angivne krav er ok.

4. Marts 2022 - Anne Bjergegaard, Elis Danmark A/S
Idea
Udbudsbetingelserne - tildeling
Høringssvar

Se vores kommentarer i vedhæftet dokument.