Løsning til bookning af lokale og idrætsfaciliteter til Københavns Kommune

Open/public
Start date: 15-12-2015 - 00:00
End date: 20-01-2016 - 23:59

Københavns Kommune har i løbet af 2016 til hensigt anskaffe en eller flere løsninger, som digitalt skal understøtte borgere, foreninger, samt Kultur- og Fritidsforvaltningens centrale administration og institutioner i de arbejdsopgaver, som er forbundet med at booke lokaler og idrætsfaciliteter. 

I den henseende vil Københavns Kommune gerne indbyde til dialog med leverandørmarkedet. Formålet med denne dialog (RFI) er først og fremmest at skabe kontakt til og overblik over potentielle leverandører på markedet. Dette kan være leverandører, som kan løfte hele eller dele af opgaven med at IT understøtte de administrative opgaver for kommunen og/eller at servicere borgere og foreninger i forhold til at booke kultur og idrætsaktiviteter.

Ligeledes ønsker Københavns Kommune at få belyst,om den ønskede løsning kan være en totalløsning fra en enkel leverandør eller om den kan bestå af løsningsdele fra flere leverandører. 

For mere information om den ønskede bookingløsning se til venstre på denne side under det blå emne "Dokumenter". Her er oploadet yderligere information benævnt "Bilag A - Mere information om den ønskede bookingløsning".

15. December 2015 -
Questions
Funktionel dækning
Hvilke systemløsninger kan leverandøren tilbyde som færdige løsninger?

Kunden har i bilag A afsnittet Forretningsområde beskrevet en række arbejdsområder, som Kunden gerne ser IT understøttet i en fremtidig løsning.

Hvis leverandøren har velafprøvede systemløsninger, som kan understøtte et eller flere af Kundens arbejdsområder, bedes leverandøren kort beskrive hver af disse systemløsninger med angivelse af hvilke funktioner systemet har.

15. December 2015 -
Questions
Funktionel dækning
Hvilke systemløsningsdele kan leverandøren tilbyde udvikling af?

Potentielle leverandører bedes angive hvilke af de anførte arbejdsområder i bilag A afsnittet Forretningsområde leverandøren mener at kunne løfte hele udviklingen af.

Leverandøren må meget gerne anføre titler fra bilag A i sin besvarelse.

15. December 2015 -
Questions
Mulige løsningsmodeller
Samlet løsning og/eller komponentbaseret løsning.

Leveres leverandørens løsning samlet som en løsning eller kan løsningen leveres som selvstændige løsningsdele, der fungere uafhængigt af hinanden?

15. December 2015 -
Questions
Ønske om videre deltagelse i proces
Ønsker leverandøren at deltage i den beskrevne proces?

Ønsker leverandøren at deltage i et åbent hus arrangement, så bedes leverandøren oplyse kontaktoplysninger på personer som kunden må kontakte med eventuelle spørgsmål til besvarelsen. Derudover bedes leverandøren oplyse en mailadresse til hvor Kunden kan sende invitation til åbent hus arrangement.