Løsning til bookning af lokale og idrætsfaciliteter til Københavns Kommune

Open/public
Start date: 15-12-2015 - 00:00
End date: 20-01-2016 - 23:59

Københavns Kommune har i løbet af 2016 til hensigt anskaffe en eller flere løsninger, som digitalt skal understøtte borgere, foreninger, samt Kultur- og Fritidsforvaltningens centrale administration og institutioner i de arbejdsopgaver, som er forbundet med at booke lokaler og idrætsfaciliteter. 

I den henseende vil Københavns Kommune gerne indbyde til dialog med leverandørmarkedet. Formålet med denne dialog (RFI) er først og fremmest at skabe kontakt til og overblik over potentielle leverandører på markedet. Dette kan være leverandører, som kan løfte hele eller dele af opgaven med at IT understøtte de administrative opgaver for kommunen og/eller at servicere borgere og foreninger i forhold til at booke kultur og idrætsaktiviteter.

Ligeledes ønsker Københavns Kommune at få belyst,om den ønskede løsning kan være en totalløsning fra en enkel leverandør eller om den kan bestå af løsningsdele fra flere leverandører. 

For mere information om den ønskede bookingløsning se til venstre på denne side under det blå emne "Dokumenter". Her er oploadet yderligere information benævnt "Bilag A - Mere information om den ønskede bookingløsning".