Høring ifm. Udbud af Kompressionsprodukter

Consultation
Start date: 26-06-2024 - 09:30
End date: 07-08-2024 - 11:00

Aalborg Kommune er i gang med udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med, at det forventes at blive udbudt i 3.kvartal af 2024 I den forbindelse har Ordregiver valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.


Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Høringssvar bedes indeholde uddybende forklaringer.


Høringsmaterialet består af:

• Udbudsbetingelser

• Bilag 1 – Kravspecifikation

• Bilag 2A – Tilbudsliste Kompressionsstrømper

• Bilag 2B – Tilbudsliste Kompressionsærmer og -handsker

• Bilag 4A – Konkurrenceparameter Service (Delaftale 1 – Kompressionsstrømper)

• Bilag 4B – Konkurrenceparameter Service (Delaftale 2 – Kompressionsærmer og -handsker)

• Udkast til rammeaftale (der sendes ét udkast til rammeaftale i høring. Denne er målrettet delaftale 1- Kompressionsstrømper. Rammeaftalen som udbydes ifm. Delaftale 2 – Kompressionsærmer og -handsker, vil ligne rammeaftalen på delaftale 1.)


Høringssvar skal fremsendes via Comdia Udbudssystem senest d. 07.08.2024 kl. 11.00