Udkast til udbudsmateriale - foreløbige resultater fra markedsdialogen vedr. udbud på levering af mad fra madservice Aalborg

Consultation
Start date: 02-01-2024 - 12:00
End date: 12-01-2024 - 12:00

På baggrund af markedsdialogen i december uploades her det foreløbigt tilrettede udbudsmateriale i form af kravspecifikationen + bilag og tilbudslisten som resultat af markedsdialogen.

Materialet uploades her i tilrettet form til orientering og for at give yderligere mulighed for at komme med inputs.

Input skal modtages senest 12-01-2024 kl. 12.00.