Høring på udbudsmateriale til Kommunikationsydelser

Open/public
Start date: 20-09-2023 - 11:00
End date: 09-10-2023 - 08:00

SDU er i gang med at forberede udbud af Kommunikationsydelser i form af færdigudviklede kreative formater og idéudvikling indenfor overordnet designguide ramme. I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra tilbudsgiverne på udkast til udbudsmaterialet og rammeaftalen via en høring inden materialet bliver offentliggjort.

6. Oktober 2023 - Anonymous
Questions
Hvis man ikke har spørgsmål, men skal uploade høringssvar, giver denne platform ikke mulighed herfor, og hvad gør man så?

8. Oktober 2023 - Anonymous
Questions
Film og bæredygtighed

I kører mange kampagner/SoMe som film, men i beskriver at film ikke er indeholdt i aftalen, kommer der et selvstændigt udbud på dette?


er det korrekt at tiltag for bæredygtighed ikke vil blive vægtet i ansøgning samt potentiel løsning af case i konkurrencen?


Ad:

"4.5 PLIGT TIL AT ANVENDE RAMMEAFTALEN

Rammeaftalen kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen."

kan det forstås at SDU potentielt stadig vil/kan bruge leverandører der ikke opnår at komme på listen med de fire bureauer, hvis det findes formålstjenestelig?