Trykkeriydelser

Open/public
Start date: 02-05-2018 - 00:00
End date: 15-05-2018 - 00:00

Udbuddet vedrører en rammeaftale for køb af trykkeriydelser herunder hæfter samt omslag, foldere, plakater, klapmapper, kuverter og diverse tilkøbsydelser. Dertil indgår der i aftalen salg af annoncer som finansiering af trykkeriydelser. 

Udbuddet er karakteriseret ved at være et sortimentsudbud hvoraf de i tilbudslisten listede varekategorier udgør de mest gængse og udbredte varianter som SDU bestiller. Øvrige varianter af trykkeriydelser er imidlertid også omfattet af udbuddet.

1. Maj 2018 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Udvælgelses- og tildelingskriterier
Opdeling i A og B sortiment


Ordregivere vil gerne modtage generelle kommentarer til de opstillede udvælgelses og tildelingskriterier herunder særligt opdelingen i A og B sortiment. Bemærk i den forbindelse at modellen forudsætter at tilbudsgivere har en officiel tilgængelig prislise på deres hjemmeside.  

1. Maj 2018 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tilbudsliste
set up af tilbudsliste


Ordregiver vil gerne have kommentarer til set up og vægtning af de i tilbudslisten anførte produktkategorier. 

1. Maj 2018 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
krav


Ordregiver vil gerne have generelle kommentarer til de opstillede krav vedr. trykkeriydelser til SDU.