Markedsdialog - Anskaffelse af nødkaldeanlæg og tilknyttede serviceydelser til pleje- og aktivitetscentre i Fredensborg Kommune

Consultation
Start date: 20-12-2022 - 13:00
End date: 20-01-2023 - 23:59

Fredensborg Kommune ønsker en markedsdialog forud for udbud med forhandling af anskaffelsen af nødkaldesystem til 5 pleje- og aktivitetscentre.

Der ønskes kommentarer til det udkast til følgende dokumenter i udbudsmaterialet, som offentliggøres med denne vejledende forhåndsmeddelelse:

Udbudsbetingelser
Kontrakt
Kravspecifikation
Tilbudsliste
Skabelon til tilbudsbesvarelse.

Fristen for at fremsende kommentarer er den 20. januar.

På baggrund af modtagne kommentarer vil kommunen holde dialogmøder med op til 4 potentielle leverandører.

Datoer for tilbudsfrist, ansøgningsfrist m.v. er kun vejledende og været nødvendigt for at oprette forhåndsmeddelelsen..