Smøreolier

Open/public
Start date: 16-05-2013 - 00:00
End date: 17-06-2013 - 23:59
Vær opmærksom på at dialogen fortsætter til 17/6

Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger, så klik her

Velkommen til Naturstyrelsens åbne dialog om grønne indkøb af smøreolier. 

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbud af smøreolier til skovmaskiner med fokus på innovation og miljø.

Naturstyrelsen er opdelt i 20 lokale naturforvaltningsenheder, som forvalter de statsejede naturområder og er myndighed for en række forskellige love.

Vi ejer nær ved 120 større maskiner i form af traktorer, flismaskiner og store skovbrugsmaskiner samt et stort antal mindre maskiner i form af kædesave, buskryddere og plæneklippere. 

Derudover ejer Naturstyrelsen et mindre antal miljøskibe.

Naturstyrelsen er med i et EU-projekt med navnet Baltic GPP (Green Public Procurement). Projektet er en del af ”Baltic Sea Region Program 2007-2013”, som skal understøtte den grønne udvikling i Østersøregionen.

Baltic GPP er et projekt, som skal fremme viden om og mulighed for at købe grønnere ind i den offentlige sektor. Som en del af projektet skal der laves 4 pilotudbud, hvoraf Naturstyrelsen skal stå for det ene. De øvrige udbud bliver gennemført i Norge og Sverige. Naturstyrelsens del af projektet er at lave et pilotudbud af smøreolier, hvori der stilles grønne og innovative krav.

Vi behøver derfor din hjælp til i en åben dialog med os og andre interessenter at skabe grundlaget for intelligente grønne indkøb, ikke kun for smøreolier, men generelt.

Vi håber meget, at du har lyst til at bidrage til dette spændende projekt, og ser frem til en god og udfordrende dialog, hvor vi alle lærer noget. 

Vi har delt dialogen op i 3 fokusområder:

Vælg fokusområde under menupunktet øverst til venstre

Vi behøver din deltagelse!
15. Maj 2013 - Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen
Questions
- Bestilling, levering og bortskaffelse
Administrativ forenkling

Hvilke gode ideér og løsninger, kan du bidrage med, som gør bestilling, håndtering og bortskaffelse af smøreolier så enkel og let som muligt?

15. Maj 2013 - Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen
Questions
- Små maskiner
Hvor er miljøbelastningen størst i forhold til de små maskiner?

Hvilke miljømæssige faktorer skal vi være opmærksomme på, når det drejer sig om de små og ikke regulerede maskiner?

 

Dette dialogpunkt behøver ikke kun at dreje sig om smøreolier.

15. Maj 2013 - Mads Jensen, Naturstyrelsen
Questions
- Rådgivning og overblik
Opdatering og information til ledelsen

Hvordan kan olieleverandørerne bidrage til, at Naturstyrelsen til stadighed har den nødvendige og tilstrækkelige information, viden og overblik, som gør, at vi kan håndtere og administrere smøreolie på en miljørigt og effektiv måde?

15. Maj 2013 - Mads Jensen, Naturstyrelsen
Questions
- Skibe
Særligt omskibsfart og vandmiljø

Hvilke miljømæssige faktorer skal vi være opmærksomme på, når det drejer sig om skibe?

Dialogen behøver ikke kun at dreje sig om smøreolier.

15. Maj 2013 - Rie Kaspersen, Naturstyrelsen
Questions
- Smøreolier
Additiver

Hvad består additiver i smøreolie af, og udgør de en miljøbelastning?

15. Maj 2013 - Rie Kaspersen, Naturstyrelsen
Questions
- Forurening
Smøreolier i naturen

Hvad er konsekvensen, hvis større mængder af smøreolie kommer ud på jorden eller ud i vandløb og søer, og hvad kan vi gøre for at minimere skader på miljøet?

15. Maj 2013 - Rie Kaspersen, Naturstyrelsen
Questions
- Miljøfaktorer
Miljøfaktorer og grønne indkøb

Hvilke miljøfaktorer er det relevant at tage med i betragtning, når vi skal arbejde med grønt indkøb af smøreolie?

Byd også gerne ind med miljøfaktorer, som ikke umiddelbart er relevante for smøreolier.

15. Maj 2013 - Per Lorenzen, Naturstyrelsen
Questions
- Valg af smøreolier
Smøreolier og maskingaranti

Kan vi bede en hvilken som helst olieproducent om at levere smøreolie til en maskine uden at skulle bekymre os om maskinen og maskinproducenternes garanti?

24. Maj 2013 - Torben Gørfeld, DK LUBE ApS
Questions
- Smøreolier
Større krav til brug af bio nedbrydlige smøreolier

Hvad er din holdning til at det offentlige evt. i fremtiden vil stille større krav til brug af bio olier. Her tænkes på erhverv som landbruget, den maritime sektor etc. ?

31. Maj 2013 - Rie Kaspersen, Naturstyrelsen
Questions
- Smøreolier
Additiver

Har jeg forstået det rigtigt, at selv om  forskellige smøreolier overholder samme specifikationer, kan de derudover have forskellige egenskaber på grund af additiver?

 

Kan nogen give eksempler på særlige egenskaber, som additiverne kan bidrage med?

31. Maj 2013 - Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen
Questions
- Bestilling, levering og bortskaffelse
Fremtiden - den fantastiske ide

Er det en vanvittig ide, at tænke sig, at vi kunne have en stregkode på maskinerne og så kunne maskinføren, når det er tid til olieskift, skanne stregkoden og så ville olien blive bestilt?

 

Eller er der andre ideer, som vil gøre det nemt og uproblematisk at bestille olie, når nu en computer-løsning vil tage for lang tid?