Høring i forbindelse med udbud af gasser, specialgasser, tankanlæg, helium og tøris

Open/public
Start date: 24-10-2017 - 00:00
End date: 31-10-2017 - 23:59

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har vi valgt at lave en høring af dele af udbudsmaterialet.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det uploadede materiale og fremsende høringssvar ift. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Høringssvarene må meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af ovennævnte enheder som vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.