Høring i forbindelse med udbud af gasser, specialgasser, tankanlæg, helium og tøris

Open/public
Start date: 24-10-2017 - 00:00
End date: 31-10-2017 - 23:59

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har vi valgt at lave en høring af dele af udbudsmaterialet.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det uploadede materiale og fremsende høringssvar ift. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Høringssvarene må meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af ovennævnte enheder som vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

24. Oktober 2017 - Cindie Arendal Petersen, SDU
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål/kommentarer til kravspecifikationen

Har I nogen spørgsmål/kommentarer til kravspecifikationen?

24. Oktober 2017 - Cindie Arendal Petersen, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Spørgsmål/kommentarer til udbudsbetingelserne

Har I nogen spørgsmål og kommentarer til udbudsbetingelserne?

24. Oktober 2017 - Cindie Arendal Petersen, SDU
Questions
Tilbudsliste
Spørgsmål/kommentarer til tilbudslisten

Har I nogen spørgsmål/kommentarer til tilbudslisten?

24. Oktober 2017 - Cindie Arendal Petersen, SDU
Questions
Rammeaftale
Spørgsmål/kommentarer til rammeaftalen

Har I nogen spørgsmål/kommentarer til rammeaftalen?

31. Oktober 2017 - Carsten Lützen, Linde Gas A/S
Questions
Kravspecifikation
spørgsmål til kravspecifikation

1: instruktion og terminologi

Hvergang tilbudsgiver svarer "ja" til MK eller Ø skal Tilbudsiver uddybe sit svar i afsnit 8 i dette bilag.

Tilbudsgiver kan i det uddybende svar i afsnit 8 lav referance til anden bilag eller øvrig dokumentation hvis tilbudsgiver finder det relant/nødvendigt.

Ovenfor nævnte er kun gældende for 5.flydende helium delaftale 3 i kravspecifikationer.

For : 3.gasser og specialgasser,delaftale 1 -  4. Tankanlæg, delaftale 2 - 6 tøris, delaftale 4 kan uddybende svar i afsnit 8 ikke tillægges nogen betydning og værdi, grundet at tildelingskriterium på disse er baset på en 100% pris vægtning ( jævnfør udbudsbetingelser)

3.7

Nævnte leveringstider er gældende for lagerførte gasser.

3.10

Omtalte analysecertifikat er kun gældende for specialgas blandinger.

4.11

hydrogen er nævnt ved en fejl.

5.8

En leveringstid inden for 4 timer er urealistisk, grundet at køretiden fra København til Ålborg er 4 timer, dertil skal lægges tid til fyldning, ordrebehandling, advisering af personale hvis levering uden for normal arbejdstid, m.m

6.4

En pris for levering på loading dock og pris for levering i anvist lokale.

31. Oktober 2017 - Carsten Lützen, Linde Gas A/S
Questions
Rammeaftale
spørgsmål til rammeaftale

 17:3

levering skal ske på købers loading dock og gælder for lagerførte gasser.

26.8

Bod er uforholdsvis høj i relation til værdien af leverancen, realistik er 25% af oplyste værdi