Spørgsmål til forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe

Open/public
Start date: 22-11-2016 - 00:00
End date: 12-12-2016 - 23:59

Københavns Kommune planlægger at offentliggøre et udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe primo 2016 (medio januar eller primo februar). I den sammenhæng vil vi gerne bede potentielle tilbudsgivere svare på en række spørgsmål. 

På nuværende tidspunkt opereres der med, at udbuddet blilver delt i to delaftaler:

Delaftale 1: Kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner og serviceaftaler dertil.
Delaftale 2: Flydende kaffe, kaffemaskiner og serviceaftaler dertil.

Der kan ske en yderlig opdeling, så kaffemaskiner og serviceaftaler dertil bliver en seperat delaftale.

Der kan oplyses, på baggrund af forbrugsdata fra 2015, at Københavns Kommune brugte:
- 10.474.958 kr. på kaffe
- 1.356.068 kr. på the
- 1.860.161 kr. på flydende kaffe

Forbrugsdata på øvrigt sortiment er stadig under udarbejdelse.

Yderlig information kan efterspørges under "Spørgsmål til ordregiver". Vi kan ikke garantere, at vi kan svare på alle spørgsmål, men vi vil tilstræbe det.

Bemærk, at Københavns Kommune planlægger at gøre hele sortimentet økologisk, hvilket potentielle tilbudsgivere bør lægge til grund for deres svar.