Spørgsmål til forestående udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe

Open/public
Start date: 22-11-2016 - 00:00
End date: 12-12-2016 - 23:59

Københavns Kommune planlægger at offentliggøre et udbud af kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner, serviceaftaler og flydende kaffe primo 2016 (medio januar eller primo februar). I den sammenhæng vil vi gerne bede potentielle tilbudsgivere svare på en række spørgsmål. 

På nuværende tidspunkt opereres der med, at udbuddet blilver delt i to delaftaler:

Delaftale 1: Kaffe, the, tilbehør, kaffemaskiner og serviceaftaler dertil.
Delaftale 2: Flydende kaffe, kaffemaskiner og serviceaftaler dertil.

Der kan ske en yderlig opdeling, så kaffemaskiner og serviceaftaler dertil bliver en seperat delaftale.

Der kan oplyses, på baggrund af forbrugsdata fra 2015, at Københavns Kommune brugte:
- 10.474.958 kr. på kaffe
- 1.356.068 kr. på the
- 1.860.161 kr. på flydende kaffe

Forbrugsdata på øvrigt sortiment er stadig under udarbejdelse.

Yderlig information kan efterspørges under "Spørgsmål til ordregiver". Vi kan ikke garantere, at vi kan svare på alle spørgsmål, men vi vil tilstræbe det.

Bemærk, at Københavns Kommune planlægger at gøre hele sortimentet økologisk, hvilket potentielle tilbudsgivere bør lægge til grund for deres svar.

16. November 2016 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Generelt
Spørgsmål til ordregiver

Her kan potentielle tilbudsgivere stille spørgsmål til Københavns Kommune.

16. November 2016 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Generelt
Prisregulering - Kaffe

Københavns Kommune påtænker at prisregulere to gange årligt på baggrund af ICO-indekset. Prisreguleringen udregnes ved at tage gennemsnittet af de sidste 6 måneder. Er dette en prisreguleringsmodel, som potentielle tilbudsgivere finder fordelagtig?

Derudover vil vi gerne vide, hvilken holdning I som leverandører har til ristesvind som en del af prisreguleringsmodellen. 

16. November 2016 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Økologi og miljø
TCO-beregninger

Miljøstyrelsen har udviklet redskaber til beregning af (Total Cost of Ownership) TCO-omkostninger, herunder et redskab til selvbetjeningsmaskiner, herunder kaffemaskiner. Redskabet kan findes ved at trykke på følgende link http://csr-indkob.dk/related/tco-vaerktoj-selvbetjeningsmaskiner/.

Er I som leverandører i stand til at levere de ønskede oplysninger, som skal indgå redskabet. Og er det efter jeres mening, de rigtige oplysninger som danner baggrund for beregningen? 

16. November 2016 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Generelt
Levering

Vil I som leverandører tillade, at I skal levere til en anden af Kommunens leverandører, som så står for den endelige levering? Formålet er at forøge compliance på aftalen, da kaffe kan købes ind via andre aftaler.

21. November 2016 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Økologi og miljø
Emballage

Følgende krav overvejes at indskrives i udbudsmaterialet:

"Multipak og transportemballage skal være fremstillet af 100 % genbrugsmateriale. Folier er dog undtaget."

Er dette et krav, som leverandørerne på markedet kan leve op til? Og hvilkne økonomiske konsekvenser vil det have for Københavns Kommune?

Hvis leverandørerne ikke kan leve op til kravet, hvilket krav til emballage kan Københavns Kommune så stille?