Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af institutionskøretøjer og reservedele

Open/public
Start date: 28-05-2018 - 00:00
End date: 18-06-2018 - 23:59

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på levering af institutionskøretøjer og reservedele valgt at sende udbudsmaterialer i høring med de potentielle leverandører på markedet med de formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.


Leverandøren bedes forholde sig til kravspecifikationen og tilbudsliste, og kommentere om der er forhold som er særlig afgørende i forhold til:

• sikkerheds- og miljøkrav

• omkostninger og prissætning

• mindstekrav

• beskrivelsen af produkter

• garanti


Materialet, som ligger til grund for høring er i udkastform. På grund af kommentarer fra markedet reviderer Københavns Kommune materialet. Derfor potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at ved høringsafslutning Kommunen kan anvende alle indkomne oplysninger i udbudsmateriale.


Københavns Kommune er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. De modtagne bemærkninger/forslag vil inddrages i det omfang, det vurderes at give værdi for kommunen.


NB! Ordregiver ønsker at potentielle tilbudsgiver udfylder kolonne D og E i tilbudsskemaet, som er markeret med gul farve, og returnerer skemaet til ah1p@buf.kk.dk.


Høringsfrist er den 18. juni kl. 12.00.


Selve udbuddet forventes publiceret i Mercell omkring den 25. juni 2018.

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Garanti
Garanti

Hvilke krav skal ordregiveren stille til garanti-perioden? Er en periode på 5 år på institutionskøretøj og 10 års garanti på stel er realistisk uden at dette fordyrer indkøbsprisen? Hvor lang tids garanti kan der gives til reservedele?

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
GSB-gokendelse
GSB-godkendelse

Kan ordregiver stiller også et mindstekrav om GSB-godkendelse?

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Leveringforhold
Levering

Kommentarer (input) til bestemmelser vedr. leveringforhold, samt leveringstider og fragtfri levering i Kravspecifikation på s. 9 -11.

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Mindstekrav
Mindstekrav

Kommentarer (input) til bestemmelserne vedr. generelle mindstekrav i Kravspecifikation på s. 18-19. Er disse mindstekrav rimelige og realistiske?

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Reservedele
Reservedele

Kommentarer (input) til bestemmelsen vedr. minstekrav til reservedele i Kravspecifikation på s. 19. Hvilke andre krav er vigtige og skal stilles af ordregiveren ift. levering af reservedele?

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Returvarer
Returvarer

Kommentarer (input) til bestemmelsen vedr. returvarer i Kravspecifikation på s. 11.

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Samlet tilstand
Samlet tilstand

Kan ordregiver stille et krav om at produkterne skal leveres i samlet tilstand uden at dette fordyrer indkøbsprisen?

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Sikkerhedsstandarter
Sikkerhed

En af ordregiverens mindstekrav er at alle institutionskøretøjer skal være sikkert og være CE mærket. Hvad med sikkerhedsstandarter?


Er alle institutionskøretøjer fra tilbudslisten produceret og testet i henhold til de gældende standarter, herfor sikkerhedskrav EN 71-serien?


Kan man stille et mindstekrav at produkter (kun institutionskøretøjer) skal være sikkerhedsgodkendt efter EN 71-serien?


Er der særlige regler og sikkerhedskrav for 0-3-årige?


Ordregiver ønsker at potentielle tilbudsgiver udfylder kolonne E i tilbudsskemaet, som er markeret med gul farve, og returnerer skemaet til ah1p@buf.kk.dk.

28. Maj 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Varebeskrivelse
Varebeskrivelse

Kommentarer (input) til varebeskrivelsen i Tilbudsskemaet.


Ordregiver ønsker at potentielle tilbudsgiver udfylder kolonne D i tilbudsskemaet, som er markeret med gul farve, og returnerer skemaet til ah1p@buf.kk.dk.