Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af institutionskøretøjer og reservedele

Open/public
Start date: 28-05-2018 - 00:00
End date: 18-06-2018 - 23:59

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på levering af institutionskøretøjer og reservedele valgt at sende udbudsmaterialer i høring med de potentielle leverandører på markedet med de formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.


Leverandøren bedes forholde sig til kravspecifikationen og tilbudsliste, og kommentere om der er forhold som er særlig afgørende i forhold til:

• sikkerheds- og miljøkrav

• omkostninger og prissætning

• mindstekrav

• beskrivelsen af produkter

• garanti


Materialet, som ligger til grund for høring er i udkastform. På grund af kommentarer fra markedet reviderer Københavns Kommune materialet. Derfor potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at ved høringsafslutning Kommunen kan anvende alle indkomne oplysninger i udbudsmateriale.


Københavns Kommune er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. De modtagne bemærkninger/forslag vil inddrages i det omfang, det vurderes at give værdi for kommunen.


NB! Ordregiver ønsker at potentielle tilbudsgiver udfylder kolonne D og E i tilbudsskemaet, som er markeret med gul farve, og returnerer skemaet til ah1p@buf.kk.dk.


Høringsfrist er den 18. juni kl. 12.00.


Selve udbuddet forventes publiceret i Mercell omkring den 25. juni 2018.