Høring på mediebureauydelser

Open/public
Start date: 08-04-2024 - 12:00
End date: 23-04-2024 - 12:00

SDU skal udbyde aftalen på mediebureauydelser, og ønsker derfor dialog omkring de tanker, som SDU har gjort sig i forhold til udbuddet. SDU har i den anledning valgt at sende materialet i høring.

SDU fremlægger udbudsbetingelser og rammeaftale til høring for at skabe en åbenhed omkring udbuds processen.


17. April 2024 - Emilie Stenderup-Jensen, Primetime Kommunikation P/S
Idea
Input ift. den efterspurgte ydelse

Der er indsat kommentarer i vedhæftede dokument ift. evt. udspecificering under 'Den efterspurgte ydelse'.

Vi har ikke kommentarer ift. rammen. Det giver god mening, at SDU ønsker at vælge en samlet leverandør i perioden, da det vurderes at gavne både samarbejdet med SDU/evt. reklame/kommunikationsbureau samt de priser, som kan opnås på opgaven på tværs af medier.

Vores erfaring er, at samarbejdet mellem mediebureau og SDU/evt. reklame/kommunikationsbureau skal være tæt, da der ellers er stor chance for, at strategi, kreativt indhold og medievalg afkobles fra hinanden, hvilket i sidste ende vil have stor betydning for kampagnernes effektivitet. En beskrivelse af samarbejdsmodellen/processen er derfor væesntlig at inddrage i casebesvarelsen. 

23. April 2024 - Mike Villadsen, COMPANYOUNG A/S
Idea
Input til kommende udbud

Vi har samlet vores input til udbudsmaterialet i det vedhæftet dokument.

Skulle det give anledning til spørgsmål, vil vi meget gerne drøfte vores kommentarer med jer.