Høring af udbud på kaffe, te kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til Jysk Fællesindkøb

Consultation
Start date: 09-02-2024 - 14:00
End date: 29-02-2024 - 16:00

Udbuddet vedrører indkøb og levering af kaffe, te kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til Jysk Fællesindkøb, herunder Mariagerfjord, Skive, Viborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Rebild og Skanderborg Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023. Udbuddet omfatter kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og øvrige tilbehørsprodukter. Undtaget fra udbuddet er således flydende kaffe, rengøringsprodukter og små traditionelle kaffemaskiner, som kendes fra almindelig husholdning.

Denne bekendtgørelse vedrører høring af udvalgte dokumenter fra det foreløbige udbudsmaterialet. Alle potentielle tilbudsgivere indbydes til at gennemgå det foreløbige udbudsmateriale og opfordres til fremsende eventuelle høringssvar og kommentarer til materialet, herunder uhensigtsmæssigheder og forslag til ændringer/forbedringer. Ved afgivelse af høringssvar bedes leverandørerne udfylde det vedlagte dokument "Høringssvar til Jysk Fællesindkøb" og henvise til det dokument og afsnit, som kommentaren vedrører.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udkast til udbudsbetingelser og kontrakt på kaffe, te, maskiner, service og tilbehørsprodukter
 • Udkast til bilag 2 - Kravspecifikation
 • Udkast til bilag 3a - Tilbudsliste
 • Udkast til bilag 3b - Tilbudsliste
 • Høringssvar til Jysk Fællesindkøb

Der ønskes høringssvar på hele materialet, men ordregiver har visse afsnit og opmærksomhedspunkter, som der særligt ønskes kommentarer til: 

Udkast til udbudsbetingelser og kontrakt på kaffe, te, maskiner, service og tilbehørsprodukter

 • S. 10 pkt. 6.1 Økonomisk og finansiel formåen og pkt. 6.2 Teknisk og faglig formåen
 • S. 14 ff. pkt. 9 Tilbudsevaluering
 • S. 14 ff. pkt. 9.1.1 Pris: Bør de forskellige produktgrupper vægtes i evalueringen af pris? 
 • S. 15 nederst: Er basisprisen for marts måned 2024 retvisende?
 • S. 28 pkt. 3.1 Kontraktperiode: Kommentarer til kontraktperioden og opsigelsesadgangen? 
 • S. 33 ff. vedrørende pkt. 7.2 Prisregulering

Udkast til kravspecifikation

 • S. 1 pkt. 1.1 Generelle leverancekrav: Kan samtlige af disse krav opfyldes?
 • Serviceaftaler/Aftale på udskiftning af kalkfilter: Kan der gives reduktion i prisen ved servicering på flere maskiner på samme lokation? 

Bilag 3a og 3b - tilbudsliste 

 • Faneblad 1 "Vejledning" 
 • Kan leverandøren levere alle de kravspecificerede produkter?
 • Kan der stilles højere krav til antallet af bæredygtige (certificerede) og økologiske produkter?

Det skal understreges, at der er tale om et foreløbigt materiale, som på nuværende tidspunkt alene foreligger i udkastform.

Alle indkomne høringssvar vil blive behandlet af ordregiver og i relevant omfang af brugergruppen. Ordregiver vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Leverandørerne bedes sende høringssvarene via. Comdia senest den 29. februar 2024 kl. 16:00. Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort og høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen.