Høring forud for udbud vedr. drift af grønne områder – Aarhus Kommune

Consultation
Start date: 27-09-2023 - 17:10
End date: 10-10-2023 - 15:00

Aarhus Kommune ønsker at foretage en høring af dele af udbudsmaterialet vedr. det kommende udbud af Drift af Grønne Områder i Aarhus Kommune. Der er nu lagt materiale op i Comdia, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer til.

Aarhus Kommune indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedhæftede materiale. Hvis I mener, at det fremsendte materiale indeholder uhensigtsmæssigheder, eller I har forslag til ændringer eller ønsker til præciseringer i materialet, modtager vi meget gerne et skriftligt høringssvar fra jer.

Vi vil især gerne have en tilbagemelding på, om følgende indeholder uhensigtsmæssigheder:

  • Afsnittet omkring arbejdets udførelse
  • Desuden også kommentarer til antal gange på udførelse af ukrudtsbekæmpelse og græsklipning.

Hvis høringssvaret vedrører bestemte afsnit i høringsmaterialet, bedes I henvise til de(t) pågældende afsnit i materialet. Såfremt høringssvaret indeholder forslag til ændringer af materialet, ser vi meget gerne, at ændringsforslagene begrundes.

Efter høringsfristens udløb behandler den arbejdsgruppe, der forestår udbuddet, alle høringssvar. Arbejdsgruppen vil i den forbindelse vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende retningslinjer gælder for høringen: Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for gældende regler om aktindsigt. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i forbindelse med selve udbuddet. Der kan ikke afgives tilbud på baggrund af fremsendte udkast.

Der er mulighed for at uploade kommentarer til materialet i Comdia.

Høringskommentarer bedes angives under "Send høringssvar" i Comdia.


Høringssvar skal være indgivet senest den 10. oktober 2023 kl. 15.00