Spørgsmål til nuværende og potentielle KomUdbud leverandører via Comdia

Open/public
Start date: 08-03-2017 - 00:00
End date: 26-03-2017 - 23:59

KomUdbud er et indkøbsfællesskab mellem 15 kommuner på Fyn og i Jylland (læs evt. mere om KomUdbud på https://komudbud.dk/).

KomUdbud ønsker at optimere sine indkøbsprocesser, herunder at forbedre samarbejdet med vores nuværende og kommende leverandører. KomUdbud håber derfor, at du/I vil hjælpe os med at besvare nedenstående spørgeskema.

I er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, idet du/I enten er eksisterende leverandør til KomUdbud eller fremgår af Odense Kommunes leverandørportal. KomUdbud ønsker således at modtage besvarelse fra flest mulige leverandører, uafhængigt af virksomhedsstørrelse, virksomhedsform og branche.

Spørgeskemaet skal bruges til at evaluere og optimere KomUdbuds nuværende indkøbsprocesser, således at samarbejdet med vores leverandører fremadrettet kan fungere bedst muligt.

Der er således lagt op til en helt fri proces, hvor deltagende leverandører opfordres til at komme med både ris og ros til KomUdbuds nuværende indkøbsprocesser, uanset deres tidligere erfaring med KomUdbud. 

Alle besvarelser vil blive behandlet i en lille lukket arbejdsgruppe i KomUdbud. Arbejdsgruppen vil sikre anonymitet for leverandørerne, som således opfordres til at give deres ærlige mening til kende.
8. Marts 2017 - Tom Sandberg Jørgensen, KomUdbud
Questions
Spørgsmål til leverandører/virksomheder
Yderligere kontakt

Må arbejdsgruppen kontakte jer med evt. uddybende spørgsmål? (JA/NEJ) + evt. kontaktoplysninger 

8. Marts 2017 - Tom Sandberg Jørgensen, KomUdbud
Questions
Spørgsmål til leverandører/virksomheder
Forskel på indkøbsfællesskab og kommune

Hvor/hvordan oplever I, at der er størst forskel på at være leverandør til et indkøbsfællesskab (fx KomUdbud) frem for en enkelt kommune?

8. Marts 2017 - Tom Sandberg Jørgensen, KomUdbud
Questions
Spørgsmål til leverandører/virksomheder
Opgavetyper

Er der nogle opgavetyper (fx varelevering, serviceaftaler eller lign.), som I mener egner sig bedst til at blive udbudt af enten de enkelte kommuner eller samlet i KomUdbud?

8. Marts 2017 - Tom Sandberg Jørgensen, KomUdbud
Questions
Spørgsmål til leverandører/virksomheder
Forslag til forbedringer

Har I konkrete forslag til, hvordan det kan blive mere attraktivt at være leverandør til KomUdbud frem for leverandør til en enkelt kommune? 

8. Marts 2017 - Tom Sandberg Jørgensen, KomUdbud
Questions
Spørgsmål til leverandører/virksomheder
Udfordringer og fordele

Hvilke udfordringer/fordele oplevede I / Kunne I forestille jer, at der kunne være ved at blive leverandør for KomUdbud frem for leverandør til en enkelt kommune?

8. Marts 2017 - Tom Sandberg Jørgensen, KomUdbud
Questions
Spørgsmål til leverandører/virksomheder
Erfaring med KomUdbud

Har I deltaget i en anskaffelsesproces med KomUdbud? (JA/NEJ)