Prisaftale - briller til borgere

Open/public
Start date: 01-10-2014 - 00:00
End date: 17-10-2014 - 23:59

Københavns Kommune takker markedet for de mange relevante inputs og kommentarer, som er givet. Det har været vigtigt for Københavns Kommune at skabe en åben og konstruktiv dialog omkring den kommende prisaftale. Den videre proces fra uge 43 vil være, at Københavns Kommune vil fokusere på at udarbejde et udbudsmateriale, der i videst muligt omfang og indenfor lovgivningens rammer vil forsøge at tage højde for de erfaringer, som Kommunen har gjort sig i forbindelse med markedsdialogen.

 

Københavns Kommune gør opmærksom på, at der ligger materiale offentligt tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside fra det afholdte dialogmøde den 10. oktober 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Københavns Kommune er i øjeblikket i gang med at planlægge et nyt udbud af prisaftale på briller til københavnske pensionister m.fl., og går hermed i dialog med markedet via Idé-udbud.

Udbud af prisaftale på briller til københavnske pensionister m.fl.


Københavns Kommune ønsker, at gå i dialog med markedet omkring kommunens forestående udbud af prisaftale på briller til københavnske pensionister m.fl. Processen skal sikre, at kommunens

udbudsmateriale afstemmes ift. hvad markedet kan tilbyde og borgernes behov.
 

Dialogen på platformen offentligprivatdialog suppleres med et leverandørmøde den 10. oktober 2014 kl. 11-12, hvor interesserede leverandører kan møde projektlederne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv. Interesserede kan tilmelde sig til Regina Nyholm (z15e@kff.kk.dk).
 

Yderligere informationer vil fremgå af kommunens hjemmeside på følgende link:
 

http://www.kk.dk/da/erhverv/indkoeb-og-udbud/varer-og-tjenesteydelser
 

Materialet, som lægger til grund for dialogen kan være spørgsmål, dele af et tidligere udbudsmateriale mv.

Til fastsættelse af tilskuddenes størrelse gives kommunerne i lov og vejledning mulighed for at indgå prisaftaler med leverandører. I prisaftalen forpligter en leverandør sig til at levere et bestemt produkt til en bestemt pris. Københavns Kommune efterspørger således en leverandør af briller, der vil forpligte sig til at levere ydelser til en aftalt pris til alle tilskudsberettigede borgere i kommunen. Borgeren, der modtager tilskud, kan benytte sig af den garanterede pris ved leverandøren til prisaftalen eller handle ved anden leverandør. Der er frit valg for borgeren til at benytte tilskuddet ved den udbyder de ønsker.
 

Er du interesseret i at komme med inputs og kommentarer, kan du deltage i dialogen via nedenstående link: http://www.comdia.com/koebenhavnskommune/ide-udbud/brillertilborgere
 

Københavns Kommune ønsker at gøre opmærksom på, at alle kommentarer fra markedet vil blive vurderet, men at kommunen ikke er forpligtet til at efterkomme markedets inputs og kommentarer.


FREMGANGSMÅDE :

1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på

2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.


BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her: http://www.comdia.com/edit-bruger.aspx
 

Der kan kommenteres på materialet i uge 40-42 2014.


På forhånd tak for jeres bidrag.