Høring vedr. udbud af cloudbaseret ERP-løsning

Consultation
Start date: 04-07-2023 - 15:00
End date: 01-09-2023 - 23:59

Vestforsyning A/S (herefter benævnt "Ordregiver") ønsker en opgradering af deres eksisterende ERP-løsning samt udvikling til en moderniseret udgave, som understøtter den eksisterende forretning. Ordregiver ønsker at skifte til et cloudbaseret system som SaaS-løsning, som bedre kan integrere med deres øvrige IT-systemer. 


I den forbindelse inviterer Ordregiver leverandører og potentielle tilbudsgiver til at kommentere på og give bud på løsningsforslag på udformningen af udbudsmaterialet. Følgende er fokuspunkter for Ordregiver:

  • Hvorvidt kravspecifikationen giver uhindret adgang for alle interesserede til at afgive tilbud
  • Hvorvidt kravspecifikationen i øvrigt er egnet til at beskrive Ordregivers behov og ønsker
  • Hvorledes kontraktens vilkår er realistiske for en aftale på it-løsninger
Derudover er Ordregiver åben for kommentarer og forslag på øvrige forhold af materialet. 

OBS! Nærværende udbudsbetingelser, kontraktudkast samt kravspecifikation er IKKE det endelige materiale og skal alene ses som kladde.