Landevejstransport af flis

Open/public
Start date: 28-10-2013 - 00:00
End date: 01-12-2013 - 23:59
Kære transportør.

Velkommen til Miljøministeriets/Naturstyrelsens åbne dialog vedrørende kommende udbud af landevejstransport af flis. 

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbuddet, og vi håber derfor på jeres deltagelse i dialogen.

Dialogperioden er forlænget og vil køre frem til og med den 1. december.

Vi vil godt takke for jeres interesse for vores udbud af landevejstransport af flis. Udbuddet forventes gennemført i foråret 2014, og p.t. arbejder vi på at skabe det bedst mulige udbudsmateriale til gavn for både tilbudsgivere og Naturstyrelsen. 

Vi ønsker at stille krav, der opfylder Naturstyrelsens behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at virksomheder kan give tilbud. Kravspecifikationen skulle også gerne få det daglige arbejde til at fungere bedst muligt.

Det vil vi godt have jeres synspunkter på, og derfor har vi besluttet at gå i teknisk dialog med markedet gennem Offentlig Privat Dialog.

Vi har oprettet følgende fokusområder som kan tilgås i venstre side af skærmen. Læs teksten og vedhæftet materiale og kom med de input, spørgsmål og ideerI/du måtte have til materialet:


BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Du kan oprette dette i øverste højre hjørne af skærmen.

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.
29. Oktober 2013 - Dennis Robertson, Miljøministeriet
Questions
Udbuddet generelt
Økonomiske krav

- Hvilke økonomiske krav kunne det være relevant at stille til tilbudsgiverne, således at virksomheder med for usikker økonomi frasorteres, uden at vi samtidig forhindrer små virksomheder i at give tilbud? 


Målet et at indgå kontrakt med virksomheder, der har en tilstrækkeligt sund økonomi til at kunne består gennem kontraktperioden.

8. November 2013 - Jan Marxen, LOGI-DAN A/S
Idea
Kravspecifikationen
Landevejstransport af flis.

2.1. Krav til lastbiler.

EURO norm V allerede fra sæson 2014-15.

 

2.4. Krav til containere.

Store containere hvor max højde er 2,90 m.

Kan indeholde op til 97 rm.

Dette er bedre for miljøet fordi der grundet den større volume køres færre læs.

 

2.5. Læsning af containere.

Skal være et krav til chaufføren allerede ved ansættelsesforholdet.

 

2.6. Opmåling.

Stikprøver tages i skoven på læs og vægt.

 

2.7. Udfyldelse af Flis-læssekort.

Indberette flis-læssekortene elektronisk. Allerede ude ved chaufføren efter aflæsning. Med løbende, og de korrekte oplysninger, samt evt. flere oplysninger.

 

12. November 2013 - Dennis Robertson, Miljøministeriet
Questions
Udbuddet generelt
Krav til referencelisten

Hvilke krav skal vi stille til referencelisten, som kan sikre, at vi indgår kontrakt med virksomheder, der reelt er i stand til at løse opgaven?

14. November 2013 - Dennis Robertson, Miljøministeriet
Questions
Udbuddet generelt
Laveste pris som tildelingskriterie?

Vi forestiller os endvidere, at tildelingskriteriet skal være laveste pris. Ville det være bedre med tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, og hvad skulle de relevante underkriterier så være?

21. November 2013 - Jan Marxen, LOGI-DAN A/S
Idea
Kravspecifikationen
Uddybning af allerede skrevet til pnkt. 2.5.

Krav om at alle chauffører skal køre efter dansk overenskomst.

Der kan laves stikprøvekontrol af naturstyrelsen.