Landevejstransport af flis

Open/public
Start date: 28-10-2013 - 00:00
End date: 01-12-2013 - 23:59
Kære transportør.

Velkommen til Miljøministeriets/Naturstyrelsens åbne dialog vedrørende kommende udbud af landevejstransport af flis. 

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbuddet, og vi håber derfor på jeres deltagelse i dialogen.

Dialogperioden er forlænget og vil køre frem til og med den 1. december.

Vi vil godt takke for jeres interesse for vores udbud af landevejstransport af flis. Udbuddet forventes gennemført i foråret 2014, og p.t. arbejder vi på at skabe det bedst mulige udbudsmateriale til gavn for både tilbudsgivere og Naturstyrelsen. 

Vi ønsker at stille krav, der opfylder Naturstyrelsens behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at virksomheder kan give tilbud. Kravspecifikationen skulle også gerne få det daglige arbejde til at fungere bedst muligt.

Det vil vi godt have jeres synspunkter på, og derfor har vi besluttet at gå i teknisk dialog med markedet gennem Offentlig Privat Dialog.

Vi har oprettet følgende fokusområder som kan tilgås i venstre side af skærmen. Læs teksten og vedhæftet materiale og kom med de input, spørgsmål og ideerI/du måtte have til materialet:


BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Du kan oprette dette i øverste højre hjørne af skærmen.

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.