Minipumpestationer

Open/public
Start date: 09-09-2022 - 14:00
End date: 30-09-2022 - 14:00

Til denne markedsdialog, ønsker vi kommentarer til både udbudsbetingelserne, udkast til rammeaftalen, kravspecifikationen og tilbudslisten.


Derudover ønsker vi har hører om hvilke udfordringer I som leverandører oplever i markedet, samt evt. løsninger til dette.

Målet er at komme tættere på markedet og få lavet et godt udbud, der involvere markedet tidligt i processen.

Der gøres opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke er færdigt, men er et udkast.
9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
6.1 Økonomisk og finansiel formåen

Er de opstillede minimumskrav, noget der giver udfordringer for jeres virksomheds deltagelse i udbuddet?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
6.2 Teknisk og/eller faglig formåen

Er de opstillede minimumskrav, noget der giver udfordringer for jeres virksomheds deltagelse i udbuddet?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Vi har opstillet et forslag til prisregulering. Hvordan ser I som leverandør på dette forslag?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 11 Betalingsbetingelser

Fakturaen fra leverandøren skal sendes senest 60 dage efter levering, ellers frafaldes kravet på betaling. Der vil efter 30 dage blive sendt en rykker angående manglende faktura.

Kan I som leverandører acceptere dette?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikationen
1.1 pe-brønd

Er SN4 nok i forhold til de pumpestationer vi beder om?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikationen
1.6 Koblingsfod inkl. guiderør

hvordan løser i dette i forhold til optagning af rørsystem og koblingsfod?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikationen
2.1 Ekstra længde – Option

Skal der være maks. På i forhold til ekstra længde?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Tilbudsliste
Generelt

Er vores varelinjer udtømmende for hvad man kan forvente på en rammeaftale på minipumpestationer?

9. September 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
3.5 Tildeling af ordrer på rammeaftaler med flere leverandører

Vi har ikke fastlåst os på, hvordan vi tildeler rammeaftalen. Vi vil gerne hører jeg bud. Vi læner mod en kaskademodel med flere leverandører som bliver fordelt som nr. 1, 2 og 3.

26. September 2022 - Klaus Gerhard Hansen, GRUNDFOS DK A/S
Idea
Opsamling på dialogmøde

Vi har noteret følgende i forbindelse med mødet hos jer:

#1 Udbudsformen af brøndene kunne vi godt tænke os gik fra kunde-specifikt til funktions-udbud.

(Vores rotationsstøbte-brønde har samme funktion og kvalitet, de er gennemprøvet og vi kan lave dem til en bedre pris etc.)

#2 Begrænsning af ansvar til eksempelvis 100% af beløbet på den pågældende ordre.

#3 CE-mærkning fra vores side begrænses til at dække de komponenter vi levere. Grundfos skal ikke stå for den samlede CE-mærkning efter installation hos slutbrugeren.

#4 Prisregulering hver 6. måned er helt OK. Evt DS index for maskinindustri

#5 Tildelingskriterier kunne være 50% pris og 50% kvalitet.

Kvalitet kan være fordelt over: Reservedelspriser og tilgængelighed

Serviceorganisation: muligheder, værksted, uddannelse og kurser

Organisation, lager, logistik

Digitalplatform for bestilling af brønde, pumper, reservedele etc.

Projektgruppe som beregner pumper og trykledninger

Erfaringer med tilsvarende projekter