Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

Open/public
Start date: 21-12-2012 - 00:00
End date: 18-01-2013 - 23:59

BEMÆRK: gå til ny version af dette ide-udbud for at deltage i dialogen: 

http://offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/under3500kg


NYT: Københavns kommune vil afholde leverandørmøder på følgende datoer:

Køretøjer over 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)

Køretøjer under 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 13 – 15.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk )

Dæk: 15. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk )


Udbud på rammeaftale vedr. levering af værkstedsydelser

Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af værkstedsydelser valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde medio januar 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudsjuristerne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv.

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform.

Udbud af værkstedsydelser forventes at omfatte følgende ydelser:

·         Planlagt vedligehold

·         Ikke-planlagt vedligehold

·         Hente/bringeservice

·         Lånebiler

·         Reservedele og forbrugsstoffer

·         Dæk

Der vil blive udbudt tre rammeaftaler:

1.       Lastbiler og busser over 3500 kg

2.       Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

3.       Indkøb af dæk, reparation af dæk mv.

Kort beskrivelse af rammeaftale 2: Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

Omsætningen estimeres til ca. 6 mio. kr. årligt baseret på omsætningstal fra 2011 med en portefølje af ca. 800 køretøjer. Kommunen har eget værksted som foretager reparation af en mindre del af disse køretøjer i dag.

 Køretøjerne er kendetegnet ved, at de er af forskellige mærker [VW, Volvo, Fiat, Toyota, Nissan, Mercedes mv.] og (ældre) årgange [1991-].

Køretøjerne omfattet af aftalen er alle køretøjer uden en service og /eller reparationsaftale. Der vil løbende ske en udskiftning af porteføljen. Køretøjer hvis serviceaftale udløber vil omfattes af aftalen og køretøjer, der skrottes, sælges mv. vil fremadrettet ikke være en del af aftalen.

Køretøjerne er alt fra almindelige personbiler, varevogne, minibusser mv.

Køretøjerne omfattet af aftalen er benzin og dieseldrevne samt eldrevne køretøjer.

Det forventes at den kommende leverandør kan håndtere alle de angivne typer af biler, således kommunen alene samarbejder med en kontraktpart ifm. service og vedligehold af sine køretøjer.

Københavns Kommune har til hensigt at indgå aftale med en leverandør.

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. levering af værkstedsydelser kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:

http://www.offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/koeretoejer_under3500kg

Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

opret dig som bruger her: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

Materiale er tilgængeligt her: 

http://www.offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/koeretoejer_under3500kg

Der kan kommenteres på materialet i perioden 21. december 2012 – 18. januar 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgå af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

Spørgsmål som kan danne baggrund for dialogen:

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori. 

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Døgnbemandende værksteder
Delaftale 1 eller 2

Vil døgnbemanding på værkstedet være et krav for både delaftale 1 & 2, eller er dette kun nødvendigt på delaftale 1?

Af erfaring ved vi at behovet stort set kun foreligger på køretøjer over 3500 kg og special køretøjer.

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Døgnbemandende værksteder
Alternativ

For at holde omkostningsniveauet nede for både kommunen og leverandøren uden for normal åbningstid, vil kommunen da acceptere straks bugsering til værksted samt udlevering af lejebil for hurtig ekspedition og videre færd.?

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Døgnbemandende værksteder
Arbejdsopgaver

Hvad er typiske arbejdsopgaver der kræves udført uden for normal åbningstid og på hvilke type køretøjer.

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Dækskift
Eget forum for delaftale 3

Hvorfor har delaftale 3 ikke sit eget spørgsmålsforum.?

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Dækskift
Delaftale 3

Var det ikke en ide at delaftale 3 blev splittet op, feks. som delaftale 3 & 4:

Delaftale 3: Dæk og hjulmontering osv. til personbiler, varebiler og minibusser op til 3500kg, samt trailere.

Delaftale 4: Dæk og hjumontering osv. til tungmateriel (busser, lastbiler) og entreprenørmateriel (store & små)

Det er vores erfaring af denne opdeling er bedst, både økonomisk og tidsmæssigt samt mest fleksibelt i den daglige håndtering for både kommune og leverandøren.   

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Autorisation og garanti
Opretholdelse af fabriksgaranti

Jf. følgende afgørelse af forbrugerombudsmanden er alle biler købt fra og med 1. januar 2003 omfattet af følgende (se link til forbrugerombudsmanden):

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/garantinyvogn

Dvs. der skælnes ikke imellem mærkeværksteder og frie værksteder. Alle kan lave service, reparation og vedligeholdelse efter fabrikkens foreskrifter.

Fabriksgarantien opretholdes lige meget om det er et mærke værksted eller et frit værksted, der har udført arbejdet, sålænge foreskrifgterne fra fabrikken overholdes.

Alle med det rigtige knowhow udstyr osv har adgang til bilfabrikkernes eksakte serviceskemaer og kan derved udføre korrekt service osv. på selv helt nye biler.

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Elbiler og brintbiler
Mærke & model

El biler: Hvilket mærke & modeller er der tale om, samt nuværende antal.?

Brint biler: Hvilket mærke & modeller er der tale om, samt nuværende antal.? 

Hybrid biler: Har kommunen hybrid biler og i givet fald, hvilket mærke og modeller, samt nuværkede antal.

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Antirustbehandling
Håndtering

Antirustbehandling er ikke en del af normalt service, reparation og vedligeholdelse, men en efterbehandling og derfor et separat tilkøb.

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Hårde sociale klausuler
Forsikring

Har/vil kommunen sikre at borgeren der i givet fald kommer i virksomhedspraktik er forsikriet, så praktikpladsen ikke lastes økonomisk i tilfælde af de ulykker, skader, svig, tyveri, vold der måtte pådrages værkstedet, personale, bygning og materiel. Dette for at sikre den praktikgivende virksomhed mod risikoen for unødig og uforudsigelig økonomisk undergang.

Såfremt denne sikring er på plads, er det en god ide med et socialt ansvar fra leverandøren.

17. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Reparation på stedet
Omfang

I hvor stort omfang er reparation på stedet påkrævet? Og hvilke arbejdsopgaver omfattes af denne service.?

Det bør noteres at service, reparation og vedligeholdelse af køretøjer omfatter en vis risiko. Det være sig for personen der udfører arbejdet samt de omkringværende personer.

Derfor anbefales det at alt arbejde på køretøjerne udføres på værkstederne, idet disse er indrettet med det rette udstyr for sikkerhed og ergonomi, samt at evt. uvedkommende, nysgærrige eller tilfældige personer ikke kommer til skade. På et værksted er der taget højde for netop disse forhold, samtidig med at kvaliteten i det udførte arbejde sikres.

18. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Tilbudsskema
Hjælp til tilbudsskema

Fra tidligere har vi en del materiale vedrørende udbud magen til dette. Deriblandt gode eksempler på tilbudsskemaer osv. 


Venligst kontakt os, såfremt eksempler ønskes fremsendt. 

18. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Køretøjer under 3500kg inkl minibusser
Serviceeftersyn - Sammenligenligt

Som aktør på eftermarkedet, vurderer vi at oplægget med en fast pris på et serviceeftersyn 1 og serviceeftersyn 2 skåret over alle kommunens biler ikke vil kunne effektueres i praksis.

Grunden er at milmærkerne og modellerne er meget forskellige. Der benyttes ikke samme serviceintervaller, typer af olie, antal liter olie, typer af reservedele osv. Hvorfor servicepriser kan svinge meget. Der er også forskel på fabrikkenes servicekrav og specifikationer.

Man kan lave samme servicepris på en Toyota Aygo 1,3 benzin og en Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI.

Tidligere udbud har med succes vist at sammenligningsgrundlaget, er langt mere reelt at have et konkret sammenligningsgrundlag.

(SE DOKUMENT)

Der bør sammenlignes rabatsats på:

- OEM reservedele

- OE reservedele

- Olie

Alle rabatter beregnes efter reservedelsleverandørens bruttoprisliste, som på et hvert tidspunkt kan oplyses/udleveres.

Leverandøren/tilbudsgiver oplyser værkstedstimepris som der bydes ind med.

Alle punkter der skal sammenlignes skal være konkrete og beskrevet så der ikke kan være tvivl om produktet/serviceydelsens art.

Registreringsnummer på en konkret gennemsnitsbil vil være nødvendig for at kunne trække et nøjagtigt serviceskema. På den måde sikres sammenligningsgrundlaget, for de forskellige tilbudsgivere.

18. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Udvælgelseskriterier
Vægtningsgrad

Hvilken vægtningsgrad har de forskellige områder i udbuddet?

Pris, service, geografi osv.

18. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Køretøjer under 3500kg inkl minibusser
Vejhjælp

Har kommunen vejhjælp på sine biler.? Eller ønsker kommunen et tilbud på tegning af enkelt abonnementer eller et samlet pay as you go løsning, hvor der betales per gang.?

18. Januar 2013 - Anonymous
Idea
Kvalitet
Konkurrenceparameter

Kvalitet kan sagtens være et konkurrenceparameter i udbuddet.

Leverandørerne kan beskrive i hvilken omfang de idag kvalitetssikre deres arbejde, arbejdsgang osv.

Det kan være mht kontrol, uddannelse, kursus osv.