Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

Open/public
Start date: 21-12-2012 - 00:00
End date: 18-01-2013 - 23:59

BEMÆRK: gå til ny version af dette ide-udbud for at deltage i dialogen: 

http://offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/under3500kg


NYT: Københavns kommune vil afholde leverandørmøder på følgende datoer:

Køretøjer over 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)

Køretøjer under 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 13 – 15.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk )

Dæk: 15. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk )


Udbud på rammeaftale vedr. levering af værkstedsydelser

Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af værkstedsydelser valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde medio januar 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudsjuristerne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv.

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform.

Udbud af værkstedsydelser forventes at omfatte følgende ydelser:

·         Planlagt vedligehold

·         Ikke-planlagt vedligehold

·         Hente/bringeservice

·         Lånebiler

·         Reservedele og forbrugsstoffer

·         Dæk

Der vil blive udbudt tre rammeaftaler:

1.       Lastbiler og busser over 3500 kg

2.       Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

3.       Indkøb af dæk, reparation af dæk mv.

Kort beskrivelse af rammeaftale 2: Køretøjer under 3500 kg inkl. minibusser

Omsætningen estimeres til ca. 6 mio. kr. årligt baseret på omsætningstal fra 2011 med en portefølje af ca. 800 køretøjer. Kommunen har eget værksted som foretager reparation af en mindre del af disse køretøjer i dag.

 Køretøjerne er kendetegnet ved, at de er af forskellige mærker [VW, Volvo, Fiat, Toyota, Nissan, Mercedes mv.] og (ældre) årgange [1991-].

Køretøjerne omfattet af aftalen er alle køretøjer uden en service og /eller reparationsaftale. Der vil løbende ske en udskiftning af porteføljen. Køretøjer hvis serviceaftale udløber vil omfattes af aftalen og køretøjer, der skrottes, sælges mv. vil fremadrettet ikke være en del af aftalen.

Køretøjerne er alt fra almindelige personbiler, varevogne, minibusser mv.

Køretøjerne omfattet af aftalen er benzin og dieseldrevne samt eldrevne køretøjer.

Det forventes at den kommende leverandør kan håndtere alle de angivne typer af biler, således kommunen alene samarbejder med en kontraktpart ifm. service og vedligehold af sine køretøjer.

Københavns Kommune har til hensigt at indgå aftale med en leverandør.

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. levering af værkstedsydelser kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:

http://www.offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/koeretoejer_under3500kg

Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

opret dig som bruger her: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

Materiale er tilgængeligt her: 

http://www.offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/koeretoejer_under3500kg

Der kan kommenteres på materialet i perioden 21. december 2012 – 18. januar 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgå af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

Spørgsmål som kan danne baggrund for dialogen:

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.