Høring på udbudsmateriale til Service Management System

Open/public
Start date: 13-09-2023 - 12:00
End date: 20-09-2023 - 12:00

SDU er i gang med at forberede udbud af Service Management System (SMS). I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra tilbudsgiverne på udkast til udbudsmateriale via en høring inden udbuddet bliver offentliggjort.

19. September 2023 - Anonymous
Idea
Feedback til materialet

Der mangler oplysning om hvor mange agenter (licenser) SDU har brug for. Evt. angiv et minimum antal og bed i prismodellen at få angivet en pris på hvad en ekstra agent skal koste.


Skal telefoni være en del af den tilbudte løsning?

Ønsker SDU IT nogen form for tilfredshedsmåling?

Er der nogle ønsker til AI? Hvad med forhåndsformulerede svar til hyppige henvendelser?

20. September 2023 - Anonymous
Idea
Bemærkninger til udkast til udbudsmateriale

Bemærkninger er samlet i vedhæftede dokument

20. September 2023 - Lennart Pedersen, ITAGIL ApS
Idea
Antal brugere

Vi savner et overblik over antal brugere/brugertyper, der tiltænkes aktiveret ved opstart.