Kurser & Uddannelse

Open/public
Start date: 20-11-2014 - 00:00
End date: 01-05-2015 - 23:59

Offentliggjort d. 22. januar 2015  

Vejledende tidsplan og scope

Scope for hvilke Kurser og Uddannelser som Økonomiforvaltningen, på vegne af de øvrige forvaltninger, agter at indgå fælles obligatoriske aftaler på er nu fastlagt.

Kursusområderne der prioriteres først er Projektledelse og IT-området.

Det endelige indhold og modulopbygning bliver fastlagt af arbejdsgruppen under kommende workshops.

Det er dog besluttet at kursusområderne skal indeholde følgende

Projektledelse

•      Projektlederuddannelse på grundlæggende niveau

•      Projektlederuddannelse med certificering

•      Projektdeltager uddannelse på grundlæggende niveau

IT-kurser

•      MS Word

•      MS Excel

•      MS Outlook

•      MS Powerpoint

•      MS Access

•      MS Project

•      Adobe Indesign

•      Adobe photoshop

Det nærmere indhold og omfang af kurserne er ved, at blive nærmere defineret i arbejdsgrupperne. Det forventes at kurserne inden for projektledelse bliver udbudt i uge 17-26. IT-kurserne forventes udbudt i uge 19-26.

Nærmere procedure for udbuddene mv. er ikke endeligt fastlagt.

Offentliggjort d. 5. januar 2015

Under afholdelsen af markedsdialogen d. 8. december 2014, blev det nævnt at Københavns Kommune forventede at have fastlagt en konkretiserede scope for udbuddet d. 19. december som efterfølgende ville blive offentliggjort på Comdia

Til orientering har styregruppen godkendt et konkretiserede scope for de kommende udbud, men der er dog et par afklaringspunkter som Kommunen ønsker at få belyst inden det konkretiserede scope offentliggøres. 

Udover disse afklaringspunkter arbejdes der nu på, at få dannet mindre ekspertgrupper skal udarbejde udbudsmaterialet. Jeg vil derfor bede jeg om, at væbne jer toldmodighed i forhold til at få aflagt projektets scope og en vejledende tidsplan 

Offentliggjort d. 21. november 2014 

Københavns Kommune ønsker at gennemføre udbud på en række medarbejderrettede Kurser og Uddannelser inden for følgende kategorier 

- Projektledelse
- IT Kurser
- Kommunikation & sprog
- Ledelse og administration
- Værktøjskurser
- Arbejdsmiljø & MED-uddannelse.

Inden udarbejdelsen af udbudsmateriale mv. ønsker Kommunen, at komme i dialog med branchen og potentielle Kommende leverandører i forhold til det forestående udbud. Før bekendtgørelsen af udbuddet vil potentielle leverandører mv. kunne indgå i en webbaseret via denne portal.

Materiale som gøres tilgenstand for dialogen vil ligge på denne portal — herunder en beskrivelse af processen for markedsdialogen.

Endvidere vil der afholdes dialogmøde med markedet den 08.12.2014 på Københavns Rådhus, 1. sal, udvalgsværelse D (værelse 103) kl.12:30-14:30. Dialogmødet vil være en orientering om det udbud samt en opfordring til dialog i forhold til udbudsdesign og krav til udbudsmaterialet. Tilmeldinger til dialogmødet bedes rettet til Anders Lauvring Hansen, cs8h@okf.kk.dk 

S.u. d. 03.12.2014. 

Tanken med dialogmødet d. 8 december er, at skabe en åben og uformel dialog med de private aktører omkring Kommunens indgåelse af fælles obligatoriske aftale på nævnte uddannelsesomtåder.

Dagsorden

- Introduktion og baggrund for projektet
- Dialog om udbudsdesign - hvordan sikre Kommunen at få indgået fleksible aftaler
- Godtgørelse og anden støtte - Dialog omkring hvordan det sikres at Kommune ka opnå diverse godtgørelser

- Gennerelle opmærksomhedspunkter
- Offentlig privat dialog (Comdia)

De slides der vil bliver fremvist på mødet samt mødereferat vil blive offentliggjort på nærværende side.