Teknisk dialog vedr. den tværoffentlige aftale for Servere og storage (50.03)

Open/public
Start date: 17-01-2018 - 00:00
End date: 02-02-2018 - 23:59

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer samt for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelse vedr. udbuddet via TED d. 5. januar 2018.

I denne fase ønsker kunderne og SKI at gå i dialog med potentielle leverandører om bl.a. kravspecifikationen for at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Dialogen gennemføres på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med deltagerne i projektarbejdet og indarbejde det i udbuddet.

Generelt om udbuddet

Den kommende aftale giver offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende 02.03 aftale fra SKI samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage. Aftalen bliver således tværoffentlig. 

Aftalen bliver forpligtende for staten via indkøbscirkulæret og kan anvendes af regioner og kommuner ved forudgående tilslutning. Øvrige offentlige kunder kan anvende aftalen frivilligt.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug fra 1. januar 2019.

Forventet sortiment

Aftalen forventes at indeholde følgende:

Servere

Storage

Tilbehør

Software/licenser

Løsninger

Service- og supportaftaler

Tilknyttede ydelser 

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 17. januar 2018 og løber til og med den 31. januar 2018 kl. 12:00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende den tværoffentlige aftale for Servere og storage, kan deltage under ”idé-udbud”. 

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

50.03 Kravspecifikation

50.03 Tilbudslister

50.03 Krav vedr. miljø og energi 

Dokumenterne findes i menuen i venstre side. Bemærk at dokumenterne uploades løbende.

SKI stiller endvidere en række spørgsmål under dialogen, som markedsaktørerne ligeledes bedes besvare/tage stilling til inden udløb af den tekniske dialog onsdag den 31. januar 2018 kl. 12.00.

Sådan kommenteres materialet / SKI’s spørgsmål

Tilbudslisterne downloades, men kommenteres ved at fremsende et selvstændigt Worddokument, hvor der i forbindelse med kommentarer afgives en præcis henvisning til eksempelvis fane, kolonne, række og evt. varebeskrivelse. Her kan kommenteres på indholdet af tilbudslisten.

Worddokumenter kommenteres med funktionen "Registrér ændringer" slået til. 

Dokumenter med kommentarer sendes til Udbudskonsulent Berit Bünger Torp (bbt@ski.dk) senest onsdag den 31. januar 2018 kl. 12:00

Spørgsmål stillet af SKI på Comdia bedes ligeledes besvaret senest onsdag den 31. januar 2018 kl. 12:00.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Der gøres opmærksom på, at materialet er under udarbejdelse og at der derfor forventes mindre ændringer, herunder til formatering mm. frem mod det endelige kontraktmateriale.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.