Markedshøring på udbud køb af måtter

Open/public
Start date: 22-09-2022 - 12:00
End date: 06-10-2022 - 12:00

Syddansk Universitet er i gang med at forberede fællesudbud køb af måtter. I den forbindelse vil vi gerne have kommentarer fra virksomhederne inden det sendes i EU-udbud.

Syddansk Universitet vil agere som tovholder, og er dermed ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af markedshøringen.

Ordregivere i dette udbud består af:

- Aalborg Universitet

- Aarhus Universitet

- Danmarks Tekniske Universitet

- Syddansk Universitet


Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører indkøb af løse måtter til Ordregiver.

Udbuddet omhandler udarbejdelse af en rammeaftale, men Ordregiver har ligeledes behov for en initialanskaffelse af xxx-xxx måtter i forskellige måttetyper og størrelser, til erstatning for Ordregivers nuværende vask og lejeaftale.

Ordregiver vil efter indgåelse af rammeaftalen placere en ordre fordelt på den enkelte måttetype og størrelser (initialanskaffelsen). Initialanskaffelsen udgøres af de måtter som fremgår af Tilbudslisten herunder også de angivne priser. Leveringen af initialanskaffelsen skal kunne ske på det i tidsplanen angivne tidspunkt (konkret tidsplan for levering aftales mellem parterne). Medmindre andet specifikt er anført i udbudsbetingelserne, gælder alle andre øvrige krav for både rammeaftalen og initialanskaffelsen.


Syddansk Universitet opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse dele af materialet og komme med bemærkninger hertil.

Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer Syddansk Universitet til at de begrundes. Det er op til Syddansk Universitet at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.