Barnevogne, klapvogne, m tilbehør

Open/public
Start date: 25-01-2013 - 00:00
End date: 12-02-2013 - 23:59
Ad. 1 Vogne m tilbehør 

Der vedlægges et udkast til kravspecifikation, som fortsat er under udarbejdelse. Det vil være interessant at få opregnet alle de ”objektive krav” der kan stilles til vogne, så de opfylder kommunens ønsker optimalt. 

Spørgsmål til vedhæftede og generelt er uddybet i kategorierne/fokusområder i venstre side.

Information til branchen

Københavns kommune skal udbyde babyudstyr i offentligt udbud.

Det er besluttet, at opdele udbud af babyudstyr i 4-5 udbud i stedet for 1, da der er mange forskellig-rettede hensyn at tage. Samtidig er det statistiske materiale vi har over vores hidtidige forbrug meget usystematiseret, og svært at få konverteret til egentlige tilbudslister.

En del af de krav Københavns Kommune stiller i udbuddene til virksomhederne vil være de samme i alle 4/5 udbud. Det vil bl.a. være krav til selskabernes egnethed, krav om konsulentbistand, generelle miljøkrav, krav til at produkter skal lægges i netbutik etc.

Det der vil være kunne være forskelligt i de 4/5 udbud er 
1. Overvejelserne om hvordan vi skal vælge at tildele kontrakten (altså om konkurrencen udelukkende er på pris (det skal den være hvis vi kan stille de kvalitetskrav op som vi vil have opfyldt), eller om der skal konkurreres på pris og kvalitet (hvor vi så skal have nogle til at vurdere de tilbudte produkters kvalitet ud fra en ”objektiv” målestok.

Ved at opdele udbud kan vi vælge at lade nogle aftaler konkurrere på pris, og andre på pris/kvalitet/andet ?. Hvilke ting kunne eventuelt være interessant at udbyde.

2. For at være så ”effektive ” som muligt vil Københavns Kommune gerne have besvaret spørgsmål som relatere sig til alle 4 – 5 kategorier (måske 4 og 5 skal slås sammen, hvis det er samme leverandør korps der kan dette).

3.  
1. Barnevogne, klapvogne, m tilbehør
2. Pusleborde, krybber, kravlegårde, sengeløsninger, højstole
3. tekstiler
4. (madrasser)
5. div. Øvrigt babyudstyr (sutter, flasker, babyalarmer, seler etc)

Københavns Kommune har i forbindelse med detet udbud valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Såfremt der er andre bemærkninger til kravspecifikationen modtages disse tillige meget gerne

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:


Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Udbud/Aftalen/kontrakten
Pris og Kvalitet

Der leveres vidt forskellige varer fra diverse producenter, hvorved der er en mærkbar kvalitetsforskel. Det vil derfor  være essentielt med en kvalitetsvurdering af varerne fra dagplejen/institutionerne.

Den bedste pris skal ses over tid og ikke blot som anskaffelse.

De billigste vogne har en levetid på 1 år, og andre op til 10 år.
Kvalitet, ergonomi, brugervenlighed og garantien bør indgå i vurderingen af tilbuddet.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Udbud/Aftalen/kontrakten
Aftalesammensætning

Aftale 1 kan med fordeles slås sammen med 4 og 5, da eksempelvis madrasser og seler skal komme samme sted fra som vognen. Aftale 2og 3 burde også kunne lægges sammen, da varerne er sammenhørige.

For at gøre udbuddet  mest interessant for alle, skal volumen samles. Ellers vil fragtomkostninger, administration mv. ikke gøre aftalen rentabel for nogen af parterne.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Udbud/Aftalen/kontrakten
Spørgemøde

Det ville være en stor fordel for hele processen, hvis man indkaldte til et spørge og idemøde med interesserede leverandører. Omfanget er svær at synliggøre på denne måde, hvor alt skal ske skrifteligt.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Udbud/Aftalen/kontrakten
Leveringstid

5-10 hverdage

Katalog - OK

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Krav
Standarder -Fælles

Alle tilbudte produkter skal overholde gældende love og opfylde nyeste standarder på området.

Garanti - Afhængigt af hvad.
Sliddele er 10 år ikke realistisk, men imod gennemtæring af rust er det. Normalt tilbydes en reklamationsret på 2 år på alle produkter.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Brugervenlighed
Brugervenlighed

Kontakt os gerne, da det er meget vanskeligt at forklare på skrift.
Eller henleder til spørgemøde.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Dæk
Luft

Hvorfor ønskes lufthjul?

"Normalt" ønskes punkterfrie hjul

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Sikkerhed
2 børni vogn

jv. standarderne, må enkelt-barnevogne kun bruges til et barn.

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Rengøring/vedligehold/reparation
Kontakt

Kontakt os gerne for uddybning og svar

31. Januar 2013 - Anonymous
Questions
Børnebusser
Winther

Der findes Winther børnebusser og/eller klapvogne til 4 børn.

1. Februar 2013 - Anonymous
Questions
Diverse
Kontrakten

Ønsker dagplejen at leje udstyr eller fremover kun køb??

Ang. selvejende instiututioner - Stiller kommunen en garanti for betaling, hvis den udebliver fra den enkelte??
 
Hvorfor udbydes serviceaftaler, hvis det ikke vægtes??
Hvis vi skal give en pris, bør det vægtes eller vurderes som en del af service/kvaliteten.

I kravspe. ønskes lufthjul, men i kontrakten massive hjul??

Hvad menes med "fast siddestøtte i tvillingebarnevogn"??

Derkan ikke ydes 5 års garanti på afskalling, krakelering af barnevognskassen, da det er en sliddel. Efter der ikke må bruges Pvc, kan denne garanti ikke overholdes. Der kan gives reklamationsret på 24 mdr.

Hvad menes med "letvægts tvillingebarnevogn" - Det må kunne defineres med et krav om max. vægt.


5. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Dæk
Nye spørgsmål fra Københavns kommune: Hjul og dæk

Hvad er det som gør hjulene til kvalitetshjul? Hvordan kan det beskrives/defineres? Størrelse/diameter?

Hvad er servostyring på forhjulene, udover at forhjulene kan dreje rundt?

5. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Brugervenlighed
Nye spørgsmål fra Københavns kommune: Brugervenlighed

Kan man få institutionsvogne med justerbar affjedring? Hvis ja, hvordan betjenes indstilllingsmekanismen?

’Gå-håndtag (til børn der går ved siden af vognen) der fastgøres med tryklåse, så de kan placeres efter behov’ – findes der andre muligheder. Hvis ja så beskriv venligst.

Når styrehåndtaget er i højeste position, hvor lang afstand er der så i vandret linje fra styret til stellet/kurv ? (dvs. kan man undgå at støde knæ og fødder imod)

Højdeindstilling af styr. Hvad er min/max højde på styr. Kan de fås med indstillingen fra 85cm til 120cm?

5. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Diverse
Nye spørgsmål fra Københavns kommune: Bremser

Fås barnevogne hvor fodbremsen kan betjenes uden at løfte op i vognen? Hvordan er den udformet?

Fås barnevogne hvor bremsen betjenes fra styrehåndtaget? Hvordan fungere den? Hvordan er den udformet? Har ovennævnte vogne dobbelt fodstøttebremse?

5. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Sikkerhed
Nye spørgsmål fra Københavns kommune: Sikkerhed

Fastgørelse af seler: 

Findes der barnevogne, hvor seleøskner kan reguleres i afstand fra bunden af vognen? Min/max afstand? Min/max diameter af øskner?

8. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Sikkerhed
Fastgørelse af seler

Det vi tænkte på var, at øskner ofte sidder helt nede i bunden af vognen, og er svære at komme til, når man skal sætte selen fast. 


Det betyder at medarbejderne kommer til at stå foroverbøjet i længere tid, for at finde øsknen, som er gemt under dynen. 

Hvis øskenen i stedet er monteret på et stykke sele, som så sidder fast i bunden, så vil den være lettere at få fat i. 
Er der nogen vogne, der er udstyret med en sådan? 
Kan det beskrives nærmere?

8. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Diverse
Bremser

Vi spørger til dobbelt fodstøttebremse, for at få bedre stabilitet i vognen. Er der vogne på markedet med dobbelt fodstøttebremse?

8. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Dæk
Hjul og Dæk

Hvad er forskellen på PUR hjul og EVA hjul?

Vedr. servostyring – vi kan se på en brochure på en Oddervogn, at der er noget, som ligner et bremsehåndtag på styret. Derfra går et kabel ned til forhjulene, som kan dreje 360gr. rundt – er det til styring af hjulene – eller til at bremse forhjulene – eller noget helt andet?

8. Februar 2013 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Brugervenlighed
Styr

Kommer styret helt op i lodret, når det indstilles i højeste position?

11. Februar 2013 -
Questions
Udbud/Aftalen/kontrakten
Kommentar til kontrakten

Iflg. punkt 10 i kravspecifikation til barnevogne skrives at vogne skal leve op til EN1888:2003 samt tillæg. Der forefindes en ny sikkerhedsstandard ved navn EN1888:2012, som enkelt-barnevogne bør opfylde.


Ingen af de to ovennævnte sikkerhedsstandarder kan benyttes på institutionsbarnevogne til 4 siddende børn. Disse falder udenfor kategori både som tvillingebarnevogn og/eller klapvogn.

5 års garanti mod afskalling og krakelering bør være med forbehold for korrekt vedligeholdelse/rengøring af vognen.