Barnevogne, klapvogne, m tilbehør

Open/public
Start date: 25-01-2013 - 00:00
End date: 12-02-2013 - 23:59
Ad. 1 Vogne m tilbehør 

Der vedlægges et udkast til kravspecifikation, som fortsat er under udarbejdelse. Det vil være interessant at få opregnet alle de ”objektive krav” der kan stilles til vogne, så de opfylder kommunens ønsker optimalt. 

Spørgsmål til vedhæftede og generelt er uddybet i kategorierne/fokusområder i venstre side.

Information til branchen

Københavns kommune skal udbyde babyudstyr i offentligt udbud.

Det er besluttet, at opdele udbud af babyudstyr i 4-5 udbud i stedet for 1, da der er mange forskellig-rettede hensyn at tage. Samtidig er det statistiske materiale vi har over vores hidtidige forbrug meget usystematiseret, og svært at få konverteret til egentlige tilbudslister.

En del af de krav Københavns Kommune stiller i udbuddene til virksomhederne vil være de samme i alle 4/5 udbud. Det vil bl.a. være krav til selskabernes egnethed, krav om konsulentbistand, generelle miljøkrav, krav til at produkter skal lægges i netbutik etc.

Det der vil være kunne være forskelligt i de 4/5 udbud er 
1. Overvejelserne om hvordan vi skal vælge at tildele kontrakten (altså om konkurrencen udelukkende er på pris (det skal den være hvis vi kan stille de kvalitetskrav op som vi vil have opfyldt), eller om der skal konkurreres på pris og kvalitet (hvor vi så skal have nogle til at vurdere de tilbudte produkters kvalitet ud fra en ”objektiv” målestok.

Ved at opdele udbud kan vi vælge at lade nogle aftaler konkurrere på pris, og andre på pris/kvalitet/andet ?. Hvilke ting kunne eventuelt være interessant at udbyde.

2. For at være så ”effektive ” som muligt vil Københavns Kommune gerne have besvaret spørgsmål som relatere sig til alle 4 – 5 kategorier (måske 4 og 5 skal slås sammen, hvis det er samme leverandør korps der kan dette).

3.  
1. Barnevogne, klapvogne, m tilbehør
2. Pusleborde, krybber, kravlegårde, sengeløsninger, højstole
3. tekstiler
4. (madrasser)
5. div. Øvrigt babyudstyr (sutter, flasker, babyalarmer, seler etc)

Københavns Kommune har i forbindelse med detet udbud valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Såfremt der er andre bemærkninger til kravspecifikationen modtages disse tillige meget gerne

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:


Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.