Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr - Høringsrunde 2

Open/public
Start date: 28-06-2013 - 00:00
End date: 15-08-2013 - 23:59
Der kan kommenteres på materialet i perioden 28. juni-15. august  2013 - kl. 12.00

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på interaktive tavler og av-udstyr valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere for at sikre  sammenhæng mellem Kundernes behov, som det fremstår af udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen. 

Dialogen vil, som i første høringsrunde, basere sig på platformen offentlig-privat dialog, hvor SKI offentliggør udkast til det samlede udbudsmateriale, herunder kontraktudkast, tilbudslister, og kravspecifikation.

Dialogen startede op med et leverandørmøde d. 27. juni 2013, hvor interesserede leverandører fik information om rammeaftalen og mulighed for at spørge til materialet. Præsentation og referat fra mødet er tilgængeligt via dette site.

// Om udbuddet

Udbud af rammeaftalen på interaktive tavler og av-udstyr forventes at omfatte følgende ydelser:

- Interaktive tavler
- Interaktive projektorer
- Projektorer
- Informationsskærme og Digital Signage
- Konsumer skærme (Store skærme + Smart TV)

Udbuddet forventes at blive udbudt som 15 unikke  produktløsninger (varelinjer), som hver tildeles: 
- Leverandør 1,
som vinder retten til Kundens direkte tildeling, samt at byde ved Kundens miniudbud for den konkrete produktløsning (varelinje)
- Leverandør 2 + 3, 
som vinder retten til at byde ved Kundens miniudbud for den konkrete produktløsning (varelinje)

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI´s kunder, som i tilslutningsperioden (forventes at løbe fra ultimo maj til medio juni) vælger at tilslutte sig rammeaftalen.

Vilkårene for kundens tilslutning fremgår af tilslutningsaftalen, ligesom omfanget af kundernes forpligtelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

// Deltag i teknisk dialog
Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. en kommunal forpligtende aftale på interaktive tavler og av-udstyr kan deltage på idé-udbud ved at følge linket: 

http://www.offentligprivatdialog.dk/ski/ide-udbud/av-udstyr2

SKI er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

Der kan kommenteres på materialet i perioden 28. juni  2013 – 15. august 2013, kl. 12.