Rammeaftale: 50.70 – Interaktive tavler og av-udstyr - Høringsrunde 2

Open/public
Start date: 28-06-2013 - 00:00
End date: 15-08-2013 - 23:59
Der kan kommenteres på materialet i perioden 28. juni-15. august  2013 - kl. 12.00

SKI A/S har i forbindelse med et udbud af en forpligtende kommunal rammeaftale på interaktive tavler og av-udstyr valgt at gå i dialog med de potentielle tilbudsgivere for at sikre  sammenhæng mellem Kundernes behov, som det fremstår af udbudsmaterialet, og Leverandørernes kunnen. 

Dialogen vil, som i første høringsrunde, basere sig på platformen offentlig-privat dialog, hvor SKI offentliggør udkast til det samlede udbudsmateriale, herunder kontraktudkast, tilbudslister, og kravspecifikation.

Dialogen startede op med et leverandørmøde d. 27. juni 2013, hvor interesserede leverandører fik information om rammeaftalen og mulighed for at spørge til materialet. Præsentation og referat fra mødet er tilgængeligt via dette site.

// Om udbuddet

Udbud af rammeaftalen på interaktive tavler og av-udstyr forventes at omfatte følgende ydelser:

- Interaktive tavler
- Interaktive projektorer
- Projektorer
- Informationsskærme og Digital Signage
- Konsumer skærme (Store skærme + Smart TV)

Udbuddet forventes at blive udbudt som 15 unikke  produktløsninger (varelinjer), som hver tildeles: 
- Leverandør 1,
som vinder retten til Kundens direkte tildeling, samt at byde ved Kundens miniudbud for den konkrete produktløsning (varelinje)
- Leverandør 2 + 3, 
som vinder retten til at byde ved Kundens miniudbud for den konkrete produktløsning (varelinje)

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI´s kunder, som i tilslutningsperioden (forventes at løbe fra ultimo maj til medio juni) vælger at tilslutte sig rammeaftalen.

Vilkårene for kundens tilslutning fremgår af tilslutningsaftalen, ligesom omfanget af kundernes forpligtelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

// Deltag i teknisk dialog
Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. en kommunal forpligtende aftale på interaktive tavler og av-udstyr kan deltage på idé-udbud ved at følge linket: 

http://www.offentligprivatdialog.dk/ski/ide-udbud/av-udstyr2

SKI er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

Der kan kommenteres på materialet i perioden 28. juni  2013 – 15. august 2013, kl. 12.


1. Juli 2013 -
Questions
Infoskærme
Udbuds matarial på Hovedsprogene

Vi beder om udbudsmaterialet på engelsk.?

 

Kan I oplyse om hvilken tomme størrelse skærmene skal have, og skal de være i landskabsformat eller tværformat?

 

1. Juli 2013 - Anonymous
Questions
00 Informationsmøde
præsentation

Præsentationen fra mødet i sidste uge efterlyses :-)

Bliver den lagt på?

9. Juli 2013 -
Idea
Infoskærme
Energi krav til player moduler (Includes English text version)

[English version follows below]


Der stilles krav om, at energi-forbruget for player moduler skal opgives i 2 tilstande:
- ”Off-mode”
- ”On mode”

Kan disse tal på energi-forbrug oplyses for alle de player moduler, der forventes tilbudt?

Der stilles endvidere krav om, at energi-forbruget for player moduler skal være målt ved brug af målemetoden ”ENERGY STAR® Program Requirements. Product Specification for Computers. Test Method.”

Er det et problem for leverandører at fremlægge dokumentation for, at energiforbruget for alle de player moduler, der forventes tilbudt, er målt efter ovenstående målestandarder?

Hvis ikke de tilbudte player modulerne testes efter ovenstående, hvilke standarder vil de så være testet efter – og evt. hvori består forskellene til de ovenfor nævnte standarder?

// ENGLISH //

It is a requirement that the energy consumption is stated in four different modes:
- ”Off-mode”
- ”On mode”

Is it possible to state the numbers of energy consumption on all player modules potentially offered?

Furthermore it is a requirement that energy consumption for player modules are measuered using the following standard of measurement: ”ENERGY STAR® Program Requirements. Product Specification for Computers. Test Method.” 

Is it a problem for vendors to present documentation of the energy consumption measured using the above stated standards of measurement for the player modules, potentially offered on this contract?

If the player modules are not tested following the above mentioned standards, which standards of measurement have then been used testing the potentially offered player modules? And – if possible – please explain the differences to the above mentioned standards of measurement?

9. Juli 2013 -
Idea
Interaktive tavler
Angivelse af energi-forbrug for interaktive tavler? (the stating of energy consumption for interactive whiteboards?)

Vil det være problematisk i forhold til evaluering, hvis der ikke skal angives energi-forbrug for interaktive tavler i tilbudslisten, hvorfor energiforbruget herfor ikke vil indgå i evalueringen?


// ENGLISH VERSION //

Would it a point of criticism towards evaluation if NO information on the energy consumption of interactive whiteboards were to be stated in the pricelist and thus consumption of interactive whiteboards would not be a part of the evaluation? 

9. Juli 2013 -
Idea
Projektorer
Energi krav til ALLE projektorer (inkl. interaktive tavler+ interaktive projektorer) (incudes English version)

Der stilles på nuværende tidspunkt i materialet krav om, at energi-forbruget for projektorer skal opgives i 4 tilstande:
- ”Off-mode”
- ”Standby-mode”
- ”On eco-mode”
- ”On normal-mode”

Kan disse tal på energi-forbrug oplyses for alle de projektorer, der forventes tilbudt?

Der stilles endvidere krav om, at energi-forbruget for projektorer: 
- ”tændt tilstand” skal være målt ved brug af målemetoden ”EN 61947 Electronic projection - Measurement and documentation of key performance criteria”, samt at
- ”standby” og ”slukket” tilstand skal måles ved brug af målemetoden”IEC62301 Household electrical appliances - Measurement of standby power” og Europa-Kommissionens direktiv nr. 1275/2008

Er det et problem for leverandører at fremlægge dokumentation for, at energiforbruget for alle de projektorer, der forventes tilbudt, er målt efter ovenstående målestandarder?

Hvis projektorerne ikke testes efter ovenstående standarder, hvilke standarder vil de tilbudte projektorer så være testet efter – og evt. hvori består forskellene til de ovenfor nævnte standarder?

// ENGLISH VERSION //
The material currently holds the requirement that energy consumption should be stated for the four different modes:
- ”Off-mode”
- ”Standby-mode”
- ”On eco-mode”
- ”On normal-mode”

Is it possible to state the numbers of energy consumption on all projectors potentially offered?

Furthermore it is a requirement that energy consumption for projectors in;
- “on mode” are measuered using the following standard of measurement: “EN 61947 Electronic projection - Measurement and documentation of key performance criteria”
- “standby mode” and “off mode” are measuered using the following standard of measurement: “IEC62301 Household electrical appliances - Measurement of standby power” and the European Commission Directive no. 1275/2008

Is it a problem for vendors present documentation of the energy consumption measured using the above stated standards of measurement for the projectors, potentially offered on this contract?

If projectors are not tested following the above mentioned standards, which standards of measurement have then been used testing the potentially offered projectors? And – if possible – please explain differences to the above mentioned standards of measurement?

9. Juli 2013 -
Idea
Projektorer
Energi krav til ALLE projektorer (inkl. interaktive tavler+ interaktive projektorer) (incudes English version)

Vil det være problematisk i forhold til evalueringen af de forskellige produkter, hvis der kunne anvendes de tal for energi-forbrug, som typisk opgives i tekniske datablade for de 4 tilstande (off-, standby-, on-eco- og on-normal mode) uden krav om, at de skal basere sig på specifikke målestandarder?


// ENGLISH VERSION //

Would it a point of criticism towards evaluation of the various products, if the stated numbers for the four modes of energy consumption (off mode, standby mode, on-eco mode and on-normal mode) could be based on the numbers stated in technical data sheets disregarding specific standards of measurements?

10. Juli 2013 - Anonymous
Questions
00 Informationsmøde
Kundehøring

I præsentationen fra informationsmødet står, "det samlede materiale offentliggøres til kundehøring den 13. august 2013" Er denne kundehøring baseret på, input/kommentarer i den tekniske dialog, som løber i perioden den 28. juni -15. august kl.12.00. Hvis, hvordan kan dette så være muligt?

15. Juli 2013 - Peter Albæk Fanth, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Idea
Projektorer
Anvendelse af color brightness målestandard

I udbudsmaterialet stilles et mindstekrav til brightness på minimum 2500 ansilumens for både white light og color output.

- Er dette et realistisk og fornuftigt mindstekrav?

- Kan alle leverandører levere projektorer der lever op til dette krav?

- Hvilken fordele er der ved anvendelse af color brightness målestandarden IDMS 15.4 Color Light Output, set fra kundens vinkel?

- Hvilken ulemper vil være forbundet med anvendelse af denne standard (f.eks. højere pris, strømforbrug, begrænset konkurrence etc.)

- Hvis et color output på 2500 ansilumens ikke kan honoreres af marked, hvilket niveau er da realistisk at stille som mindstekrav?

6. August 2013 -
Questions
Konsumer skærme
Med eller uden montering?

Er der behov for, at flere produkter kan købes uden montering, fx Smart TV og Stor Format Skærme? 

Efterspørges det af Kunder og Leverandører?

Skal Smart TV også tilbydes på fristående gulvstativ, fx for størrelser over 48"

7. August 2013 - Anonymous
Questions
03 Kontrakt
Aftalens størrelse/deltagende kunder.

Som vi forstod det, vil der nå udbuddet udsendes, medfølge en liste over hvilke kunder der er tilmeldt aftalen og med hvilken forventet indkøbsøkonomi de har til aftalen.

Vil det være muligt at få denne økonomi oplyst på de enkelte produktgrupper?

Det vil give os leverandører et godt konkret værktøj i forhold til at forhandle pris hos vores leverandører.

7. August 2013 - Anonymous
Questions
Konsumer skærme
Krav til konsumer produkter

Kravet om 12 timers daglig drift, 5 dage om ugen med stillestående billede, harmonere ikke med ønskes om konsumer skærme.

det kan løses med semiproff, eller proff.skærme men vil være økonomisk meget fordyrende for kunden.

skærme i mødelokaler/undervisningslokaler har efter vores opfattelse heller ikke disse behov.

 

Kravet om VGA in (som kun gælder i aftalen første år) vil udelukke flere af de store aktører på markedet (f.eks. Samsung) der ikke længere har denne tilslutning i Konsumer skærme.

 

Under energispare funktioner er der ønsket om at skærmene skal være indstillet med  lavest mulige lysstyrke afstemt til funktion og placering hos kunden. Det vil være et stærkt fordyrende punkt hvis leverandøren skal ud og indstille skærme efter et så subjektivt ønske. Forslag: leverandøren leverer en let forståelig vejledning i hvordan det gøres, og kunden selv justerer til ønsket lysstyrke.

 

Omkring ophæng m.v. til skærmene med touch kan vi anbefale at der stillet krav om højdejusterbare muligheder. Hvad enten det er i mødelokaler eller i undervisningen, er der ofte et behov for at tilpasse arbejdshøjden på touchskærmen.

 

7. August 2013 - Anonymous
Idea
04 Kravspecifikation
Betjeningspaneler

Under betjeningspanel til projektorer, står der at dette skal kunne tænde/slukke for højttalerne. Det virker som en ret "dyr" løsning i forhold til at vælge højttalere der evt. automatisk går i stand-by mode, når de ikke får signal.

7. August 2013 - Anonymous
Questions
04 Kravspecifikation
Projektorer/internettet

Der står at projektorer skal tilsluttes internettet. Hvad er det man forventer her?

Menes der bare husets netværk, eller tænkes der noget andet her?

Der findes, os bekendt, ikke projektorer med indbygget browser.

7. August 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer
Oplløsning på projektorer

Generelt i udbudsmaterialet står der at projektoren opløsning skal være optimeret til WXGA (1280 x 800). For at undgå kedelige misforståelser, foreslås det ændre til et krav, at projektoren har en ægte opløsning på 1280 x 800 som minimum. Det kan opfylds af alle producenter og så er I sikre på at få den ønskede kvalitet.

7. August 2013 - Anonymous
Questions
04 Kravspecifikation
Projektorer

Der er et krav til at projektorer skal leveres med både loft beslag og beslag til Short-throw montering. Projektorer der kan monteres på short-throw beslag har en speciel vidvinket optik, er det denne type projektorer I ønsker?

I givet fald bliver det et problem at tilbyde projektorer i de lysstyrker I ønsker. (findes ikke)

anbefaler at I sletter ønsket om Short-throw beslag, og så i stedet opretter en varelinie på en short trow projektor, lige som I har en Ultra short throw. 

 

Med hensyn til de transportable projektorer, så er det i dag almindeligt af de lukker ned med det samme når de slukkes, hvorfor nedlukningstid på 1 minut kun åbner op for gammel teknologi.

 

For de fleste projektorer gælder det at der skal tilkøbes en enhed for trådløs kommunikation. derfor vil det være fordyrende at have det med som standard, kunne med fordel være et tilkøbsprodukt.

 

Det samme er gældende med "VGA Adapter"

 

Der stilles krav til at projektorerne monteres i tyverisikringskasse, det kan med fordel gøres til et tilkøbsprodukt, idet det for flere af projektorerne vil være ret bekosteligt med denne foranstaltning. Det er vores erfaring af det bruges meget begrænset idag. Så det optimale må være at kunden kan vælge.

 

under punktet højttalere stlles der karv til at disse skal have den samme farvenuance som den interaktive tavle????

der er vist ingen interaktiv tavle i denne produktlinie.

I øvrigt har de interaktive tavler forskellige farver, hvorfor det anbefales at kravet generelt udgår.

 

Tilkøbsmuligheden af et Whiteboard i 16:9 format virker ulogisk. Projektorene har 16:10 opløsning og skulle noget blive vist i 16:9 kan dette sagtens gøres på 16:10 Whiteboard. Efter vores opfattelse rummer dette blot en stor mulighed for fejlløsninger

 

 

 

7. August 2013 - Anonymous
Questions
04 Kravspecifikation
USB

Der synes umiddelbart ikke at være nogen særlige kravbeskrivelser for USB tilslutning. Måske det kan præciseres hvad leverandøres ansvar er her. F. eksempel at USB tilslutningsstikket opsættes max. 4,5 m fra projektoren og forbindelsen skal kunne udvides med et 3 m. forlængerkabel herfra.

USB forbindelsen har jo nogle begrænsninger i afstande, hvorfor forventninger nok skal præciseres.

 

Det samme gør sig gældende for HDMI tilslutningerne. 

7. August 2013 - Anonymous
Questions
04 Kravspecifikation
Dokumentkamera

Dokument kameraer er nævnt som tilkøbsprodukter i flere af produkt løsningerne, og kravene er nok blevet ramt lidt vel af ren kopiering, Under projektorer er der stillet krav om at dokumentkameraerne skal kunne indpasses i software? det er vist ikke aktuelt er.

Der kunne måske også være behov for en præcisering af en ønsket kvalitet for billedet. (opløsning

Ønsket om 3D må nok også præciseres, idet der vist ikke er fremvisere (projektorer) der kan vise 3D. 

7. August 2013 - Anonymous
Idea
04 Kravspecifikation
Besigtigelse hos kunden

Der er et ønske om at leverandøren besøger kunden for en besigtigelse forud for bestilling/montering af løsninger.

Vi formoder at det skyldes at kunden har et ønsket om at få eventuelle forhold, der umuliggøre montering af standardløsningerne i kunden lokaler, således at meromkostninger kommer frem i lyset inden montering.

Vi foreslår at leverandørende kommer med en timepris for dette arbejde.

Det vil være godt hvis der var en præcisering af hvad kunden ønsker, leverandøren skal tage ansvar for, efter en sådan besigtigelse.

Men da opgaverne kan være meget forskellige i omfang, vil det efter vores opfattelse, være mest optimalt, med en timepris afregning. I modsat fald vil en skønnet udgift til dette blive pålagt de enkelte produktløsninger og dermed være generelt fordyrende. 

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Interaktive tavler
8.7 Installation af SW pakker

c)Forventes det at alle fremtidige software opdateringer mm. skal være gratis i produktets levetid?

 

Dette er ikke almindelig praksis for software leverandører, heriblandt Office programmer mm.

Det forventes at alle udbydere af tavler samt dertilhørende software vil tage et årligt eller 3 årigt gebyr for software opdateringer, for at sikre en sund forretning med løbende udvikling af software, da det vigtigste er en dynamisk software kombineret med hardwaren.

Hvis krav er at fremtidige opdateringer SKAL være gratis, er der grundlag for software producenterne til at undlade at lancerer software opdateringer under aftalens løbetid.

 

  1. Vi foreslår at krav til tavle software ændres til: følger med uden merpris ved leverance inkl. 1 års gratis software opdateringer.

 

  1. Vi foreslår at der tilføjes varelinier i 4.2.1 Krav til reservedele og tilbehør tilbudt som tilkøb hvori priser for årlige softwareopdateringer / Software Maintenance tilføjes.

12. August 2013 - Anonymous
Idea
04 Kravspecifikation
3. Generelle krav

Pkt. 5. ”Tyverimærkning”

” Det er et krav, at alle produkter, herunder de enkelte delkomponenter i samlede løsninger, omkostningsfrit skal kunne leveres med tyverimærkning, såfremt Kunden ved bestilling anmoder herom. Tyverimærkning skal kunne omfatte brændt mærkning eller mærkning med skilt eller

klistermærke af tyverisikringskvalitet, således at det ikke kan fjernes.


Tyverimærkning skal kunne ses tydeligt på produktet.”

 

Tyverimærkning er et væsentlig fordyrende led for producenten og/eller leverandøren, og leverandører vil formentlig tillægge dette den generelle pris, hvilket vil ende med at være en skjult ekstra omkostning for alle de kunder der ikke ønsker at tyverimærke deres produkter.

 

Vi foreslår at dette flyttes til 4.2.1 Krav til reservedele og tilbehør tilbudt som tilkøb

Således vil det være muligt at holde en lavere pris for de kunder som ikke vælger tyverimærkning på deres løsninger.

12. August 2013 - Anonymous
Idea
04 Kravspecifikation
4.1.4 Krav til højtalere:

”I hovedproduktet skal der indgå et sæt eksterne eller integrerede højtalere (2 stk.),

inklusive alle beslag, som angivet nedenfor.”

 

Samtidig står der i kravspecs pkt. 4.1, 4A:

Indbyggede aktive højtalere (minimum 10

watt), som forstærker lyden fra den ovenfor angivne computer.”


Vi foreslår at kravet præciseres i pkt. 4.1 afsnit 4A, så beskrivelsen til svarer pkt. 4.1.4, tilføjet krav til watt, da dette udvider muligheder for produkter der kan tilbydes på aftalen.

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Projektorer
4.1.3 Krav til projektorer


3 afsnit g) ”Projektoren skal være optimeret til HD opløsning på 1280x800 pixel (bredformat)”

 

Der kan tilbydes både 4:3 (1024x768) format samt 16:10 (1280x800) format på tavler. Hvorfor er der så krav til at projektorer altid skal være optimeret til 1280x800 (16:10 format? Dette burde være afhængigt af hvilket format tavlen leveres i.

 

Vi foreslår flg. præciseringer:

  1. 4:3 format tavler skal leveres med projektor med 1024x768 opløsning 16:10 format tavler skal leveres med projektor med 1280x800 opløsning

12. August 2013 - Charlotte Fabrin, Solutors A/S
Idea
04 Kravspecifikation
4.2.1 Krav til reservedele og tilbehør tilbudt som tilkøb

.3: Dokumentkamera: (2D version)

Fjernbetjening: Hvorfor skal der være fjernbetjening, når der samtidig er krav om fuldstændig integration med den medfølgende tavlesoftware (punkt j), hvorfor tavlen vil fungere som fjernbetjening.


Forslag:

Krav om fjernbetjening udgår

 

d) Kunne tilsluttes via trådløs forbindelse, idet der ikke findes dokumentkameraer der både overholder pkt. j og samtidig kan tilsluttes trådløst, forslår vi at dette krav udgår

12. August 2013 - Anonymous
Idea
04 Kravspecifikation
4: Dokumentkamera (3D version)

Fjernbetjening? 

Hvorfor skal der være fjernbetjening, når der samtidig er krav om fuldstændig integration med den medfølgende tavlesoftware (punkt K), hvorfor tavlen vil fungere som fjernbetjening


Forslag: Krav om fjernbetjening udgår

 

e) Kunne tilsluttes via trådløs forbindelse, idet der ikke findes dokumentkameraer der både overholder pkt. k) og samtidig kan tilsluttes trådløst, forslår vi at dette krav udgår

12. August 2013 - Anonymous
Idea
04 Kravspecifikation
2A, Ultra short throw:

4.1.3 – 3 pkt. B) Samme afstand som Short Throw varelinien, 120cm.

 

Vi foreslår, at dette ændres i krav specs: Short Throw skal have 120cm afstand og Ultra Short Throw har 70 cm afstand

 

 

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Interaktive projektorer
4.3 Krav til montering

6 Krav til monteringstilkøb, Mobilt beslag til montering på bord (5B)

 

Vi foreslår at kravet om bordmontering udgår, da dette ikke indgår som en standard AV løsning uden efterspørgsel fra markedet, og bør derfor ikke fremgå i et udbud der skal sikre kunderne standard AV løsninger.

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Infoskærme
3. Generelle krav

Pkt. 5. ”Tyverimærkning”

” Det er et krav, at alle produkter, herunder de enkelte delkomponenter i samlede løsninger, omkostningfrit skal kunne leveres med tyverimærkning, såfremt Kunden ved bestilling anmoder herom.


Tyverimærkning skal kunne omfatte brændt mærkning eller mærkning med skilt eller klistermærke af tyverisikringkvalitet  således at det ikke kan fjernes.

Tyverimærkning skal kunne ses tydeligt på produktet.”

 

Tyverimærkning er et væsentlig fordyrende led for producenten og/eller leverandøren, og leverandører vil formentlig tillægge dette den generelle pris, hvilket vil ende med at være en skjult ekstra omkostning for alle de kunder der ikke ønsker at tyverimærke deres produkter.

 

Vi foreslår at dette flyttes til 4.2.1 Krav til reservedele og tilbehør tilbudt som tilkøb. Således vil det være muligt at holde en lavere pris for de kunder som ikke vælger tyverimærkning på deres løsninger eller som allerede i dag har egne systemer og processer for tyverimærkning.

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Infoskærme
4.1.2 Krav til softwarepakke

2: ”Når Kunden har købt et hovedprodukt på varelinjen, har Kunden ret men ikke pligt til på et senere tidpunkt i rammeaftalens løbetid at forny licensen til den i hovedproduktet inkluderede software-pakke”

 

Vi foreslår at kravet ændres til at licensen skal opsiges af kunden senest 3 mdr. inden udløb af 1. års licens hvis de ikke ønsker fornyelse, da det er normal praksis at licensen betales årligt 12 mdr. forud automatisk, da kunderne ellers vil opleve ophør af licens hvis de ikke aktivt har bedt om fornyelse.

Hvis leverandøren skal administrere denne praksis, vil det betyde en uhensigtsmæssig meromkostning for alle kunder.

 

3.1 pkt e: ”Software-pakkens licens skal løbe minimum i 1 år fra ikrafttrædelse, og det påhviler Leverandøren i rimelig tid inden udløb, at gøre Kunden opmærksom på tidspunktet

for licensens udløb, således at Kunden evt. kan fortsætte brugen af software-pakken uden afbrydelser.”


Vi foreslår at kravet ændres til at licensen skal opsiges af kunden senest 3 mdr. inden udløb af 1. års licens hvis de ikke ønsker fornyelse, da det er normal praksis at licensen betales årligt 12 mdr. forud automatisk, da kunderne ellers vil opleve ophør af licens hvis de ikke aktivt har bedt om fornyelse.

Hvis leverandøren skal administrere denne praksis, vil det betyde en uhensigtsmæssig meromkostning for alle kunder.

 

3.4 Funktionalitet - afvikling af indhold

Pkt. m: ”Det bør være muligt at kunne lave et preview af et slide på et bestemt tidspunkt og dato, således at Kunden kan se, hvad der kan forventes afspillet på bestemte tidspunkter.” Vi foreslår at ordlyden ”det bør” præciseres og ændres til ”det skal”  

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Infoskærme
4.2. Krav til montering

6: Pkt. d) Ved tilslutning til eksisterende el-installationer inden for 10m kabellængde forstås 10m langs væg, inkl. føring gennem væg, såfremt denne er eller bliver etableret af Kunden.

 

Vi foreslår at linien tilrettes således ”føring gennem væg” udgår, da det ikke er lovligt at føre alm. 230V gennem væg. Skal dette krav overholdes, skal der benyttes installationskabler ved alle monteringer, hvilket betyder en uhensigtsmæssig omkostning der tillægges alle kunder, også de kunder der ikke skal have kabelføringer gennem vægge.

 

6.1:

Pkt. c) ”Alle kabelbakker må max. være fyldt 70%. Kunden skal kunne montere flere tilslutninger i tilslutningspanelet på et senere tidspunkt.”

 

Vi foreslår at denne linje uddybes/tilpasses, således kunden ved installation skriver under på at kabelbakke er fyldt max 70% efter installation, således dokumentation for at udbudsbetingelser er overholdt på installations-tidspunktet, da der ikke kan dokumenteres for efterfølgende kabel tilføjelser som kunden måtte udføre 

12. August 2013 - Anonymous
Idea
Infoskærme
Bilag A2-10 Generelle mindstekrav til produktløsning 10

4.1: Teknisk krav. 

Pkt. 6.A:”Basis opsætning af designtemplate for en enkelt institution, inkl. intro-kursus for

Redaktører” Vi foreslår at ”intro-kursus for Redaktører” slettes fra varelinien og flyttes til 4.3 Krav til service og kurser da det vil være et fordyrende led for de kunder der allerede kender systemet, hvis det skal tilbydes med for hver løsning de køber. 

12. August 2013 - Anonymous
Questions
04 Kravspecifikation
Spørgsmål og svar fra høringsrunde 1

Spørgsmål og ikke mindst svar fra høringsrunde 1 synes ikke umiddelbart mere at være tilgængelige her. Kigger jeg blot ikke ordentligt efter,  eller anses materialet ikke for relevant længere?