Høring vedr. indkøb af hårde hvidevarer

Consultation
Start date: 09-02-2024 - 12:00
End date: 23-02-2024 - 12:00

I forbindelse med forestående udbud af hårde hvidevarer, ønsker Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) markedsinput på udbudsmaterialet. Alle input er velkomne, men FAB ønsker særligt at afdække følgende:


Vedr. udbudsbetingelserne: Pkt. 6 - Udelukkelse og egnethed - Ser markedet udfordringer med at leve op til de opstillede krav til egnethed, for så vidt angår økonomi og referencer?

Vedr. udbudsbetingelserne: Pkt. 7 - Tildeling af kontrakt - Vurderer markedet at de opstillede kriterier for tildeling er passende og fyldestgørende? Her henvises i øvrigt til bilag C, Tilbudsbesvarelse, hvori uddybninger af de enkelte kriterier fremgår.

Vedr. bilag 1, Kravspecifikation: Er kravspecifikationen dækkende og har markedet kommentarer til de ønskede produkters beskrivelse?

Vedr. bilag A, Kontraktudkast: Er kontraktvilkår dækkende i forhold til det konkrete marked? Her henvises især til punkterne 2.6 og 7.4, men FAB hører gerne om andre eventuelle opmærksomhedspunkter.


Høringssvar bedes sendt igennem nærværende system, enten i besked gennem systemet eller ved at vedhæfte et dokument med besvarelsen. Beskeder sendt igennem systemet er offentlige og kan ses af øvrige deltagere i høringen. Alternativt kan svar sendes på mail til ket@kthomsenudbud.dk.