Markedsdialog vedr. kommende udbud af kaffe-/te løsning for Fællesindkøb KomUdbud

Open/public
Start date: 16-01-2023 - 10:00
End date: 25-01-2023 - 12:00

KomUdbud inviterer til markedsdialog vedr. kommende udbud af kaffe og te. 

Det kommende udbud bliver på vegne af fællesindkøb KomUdbud, projekteret af Herning og Kolding Kommune, som henholdsvis agerer tovholder og vicetovholder.

Som et led i udbudsprocessen ønsker KomUdbud derfor at afholde markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at blive inviteret til at drøfte hvilke muligheder der findes på markedet. 

Markedsdialogerne afholdes den 2. februar 2023 i tidsrummet fra kl. 09.00 til 14:00.

Markedsdialogerne forventes, at have en varighed af 1½ time pr. tilmeldte tilbudsgivere. Der vil både være mulighed for fysisk eller online dialog. Dette aftales nærmere med tovholder og vicetovholder ved tilmeldingen.

Punkter som ønskes drøftet ved markedsdialogen er bl.a.

• Hvad er der sket på markedet siden sidste udbud, både indenfor kaffe/te og dertilhørende produkter.

• Bæredygtighed, herunder beregningsmetoder, anskaffelser og økoregnskab.

• Minimumsordrer og leveringsgebyr

• Sortiment og pakningsstørrelser, indenfor kaffe/te og dertilhørende produkter, samt hvorvidt markedet kan tilbyde veganske alternativer.

• Elementer til det kommende udbud, herunder delaftaler, evalueringsparametre og implementering.


Dagsorden fremsendes efter tilmelding.

Såfremt en potentiel tilbudsgiver ønsker at blive inviteret til markedsdialogen, bedes tilbudsgiveren fremsende en mail til Tovholder Betina Houlind Kruse på betina.h.kruse@herning.dk

Frist for tilmelding: 25 januar 2023 kl. 12.00