Varmeværk i Rørvig

Open/public
Start date: 13-09-2021 - 14:00
End date: 13-10-2021 - 08:00

Bygge og anlæg projekt

Udbuddet vedrører etablering af et varmeværk i Rørvig med luft til vand varmepumpe


21. September 2021 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Spørgsmål til markedsdialog: COP-beregning

Spørgsmål til markedsdialog:

Der ønskes en tilbagemelding fra tilbudsgiver på en mulig COP-beregning i forbindelse med evaluering af referencer og tilbud.

I forbindelse med følgende temperatursæt: XX, ønskes en tilbagemelding på mulige krav til pumpeanlæg og varmepumper, der kan opfyldes i forbindelse med udbuddet.

I forhold til bygværket ønsker ordregiver at vide om tilbudsgivers anlæg kan være i de opstillede bygningsmål.


22. September 2021 - Anonymous
Questions
Kølemiddel og tryk

Må der bruges syntetiske eller fossile kølemidler i varmepumpen som freon eller propan- / butangas ?

Der bør oplyses ønsket statisk tryk, alternativ terrænkote for varmeværket og for højeste punkt i Rørvig hvor der skal være vandtrykdækket fra værk. Højdeforskellen er det nødvendige statiske tryk på det nye varmeværk og denne information er vigtig i forhold til en formentlig tryksat lille akkumuleringstank.


23. September 2021 - Anonymous
Questions
Installationer, bygning m.m.

- Har man overvejet i varmepumpe/udekøler at anvende det naturlige kølemiddel CO2, uden skadelige miljø påvirkninger ?
- Har man overvejet at bygge nyt i stedet for at anvende det gamle vandværk som bygningsgrundlag. Uanset bør bygning og installationer udbydes samlet ?
- COP  fastlægges med baggrund i forud defineret  udetemperaturer, fjernvarme frem og retur temp. og luftfugtighed
- Har man overvejet at beskrive den tekniske del yderligere for såvel fælles anlæg, elkedel og varmepumpe, sidst nævnte så der er et entydigt grundlag for at fastlægge COP værdi m.v.
- Har man overvejet at beskrive evalueringsgrundlag med høj prioritering omkring teknik ?