Høring af udbudsmateriale på levering af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb

Consultation
Start date: 01-11-2023 - 08:00
End date: 22-11-2023 - 15:00

Jysk Fællesindkøb inviterer interesserede til at afgive høringssvar til vores udkast til udbudsmateriale på levering af kompressionsstrømper.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

Delaftale 1: Kommunerne tager selv mål (Favrskov, Syddjurs, Norddjurs, Mariagerfjord, Rebild, Skive og Viborg Kommune)

Delaftale 2: Leverandøren tager mål (Skanderborg Kommune)


De omfattede kommuner er på baggrund af Ankestyrelsens principmeddelelse 20-22 ved at fastlægge fremtidig praksis for bevilling af kompressionsstrømper. I den forbindelse revideres den forventede volumen som lige nu er angivet i materialet. Når det endelige udbudsmateriale kommer, vil de udbudte antal enheder ligeledes være revideret på baggrund af den forventede fremtidige praksis.